Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Róża Norström

Adres mailowy
Roza.norstrom@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0001-9981-9988
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Roza_Norstroem
Google Scholar
https://scholar.google.pl/citations?user=Bs3sPGAAAAAJ&hl=pl
Academia.edu
https://silesian.academia.edu/R%C3%B3%C5%BCaNorstr%C3%B6m

Obszar zainteresowań badawczych

  • Komunikowanie polityczne
  • Conflict reporting
  • Stosunki międzynarodowe

Wybrane publikacje

Norström, R. (2019). The Coverage of the Russian-Ukrainian Conflict by the Polish Media (2014-2015). Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Wydawnictwo Naukowe Peter Lang.

Smolak, R., W. Sobera (2018). Komunikowanie o zagrożeniach terrorystycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce i Rosji w wybranych dziennikach opinii. Nagłośnienie ataków w Paryżu. Studia Medioznawcze, 1(72).Link: https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2018_1_72/sobera.pdf

Smolak R. (2017). Nagłośnienie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w portalach internetowych [w:] B. Dobek-Ostrowska, W. Sobera (red.). Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Głowacki, M., R. Smolak (2016). Polen: Stöd för Ukraina och rädsla för rysk expansion. [w:] G. Nygren and J. Hök (red.). Ukraina och informationskriget – journalistic mellan ideal och självcensur. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28052.pdf

Smolak R. (2016). Dziennikarze w ekonomicznej sferze wpływu [w:] B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn (red.). Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Smolak, R. (2016). Rola polskich mediów w procesie domestykacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Analiza nagłośnienia medialnego kryzysu na Ukrainie prze „Fakt”, „Gazetę Wyborczą”, oraz „Wiadomości” TVP. Studia Medioznawcze, 3(66).
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-610b1f83-6696-4621-be69-c36315cee255

Projekty badawcze

2020 “Nagłośnienie medialne wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku w perspektywie conflict reporting”, kierownik i wykonawca, Uniwersytet Śląski w Katowicach

2020 “Pandemic Emergency in Social Perspective. Evidence from a large Web-survey research” (PEPS-8), wykonawca, zorganizowany przez Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie (kierownik – Linda Lombi) i Uniwersytet Milan-Bicocca, Włochy

2019 “Discovery Networks Inc. Project on Polish News, wykonawca, Uniwersytet Jerzego Waszyngtona w USA

2017-2018 “TVN News Practices Assessment”, wykonawca, Uniwersytet Jerzego Waszyngtona, USA

2015-2016 “Implications of Social Media Use”, wykonawca, IBM GSDC i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

2014-2016 “Ukraine 2014 – media war and the war in media”, wykonawca, Södertörn University, Szwecja (kierownik – Gunnar Nygren)

2012-2014 “Journalism in Change – Professional Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden”, wykonawca, Södertörn University, Szwecja (kierownik – Gunnar Nygren, Uniwersytet Wrocławski, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa

return to top