Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. dr hab. Stanisław Michalczyk urodził się 2 sierpnia 1956 roku. Studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w zakresie nauk politycznych, o specjalizacji dziennikarskiej, ukończył w 1980 roku pisząc pracę magisterską pod kierunkiem prof. Piotra Dobrowolskiego. W latach 1980-1982 pracował jako dziennikarz w prasie śląskiej. Podczas służby wojskowej w SOR pracował w prasie wojskowej. W 1982 został asystentem w Zakładzie Dziennikarstwa INPiDz UŚ. Promotorem pracy doktorskiej (1987) był prof. Jerzy Mikułowski Pomorski.

W 2001 roku na podstawie rozprawy „Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe”. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000 uzyskał stopień doktora habilitowanego (2001).

W 2004 roku, na mocy decyzji J.M. Rektora Janusza Janeczka, został powołany na stanowisko kierownika nowo utworzonego Zakładu Komunikacji Społecznej w INPiDz UŚ. W lutym 2010 został profesorem nadzwyczajnym UŚ, a w 2012 roku uzyskał tytuł profesora. Wypromował 6 doktorów. Był recenzentem w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Wypromował około 200 magistrów.

W okresie przeszło 30-letniej pracy naukowo-badawczej zredagował ponad 90 publikacji różnego typu, w tym 6 monografii. Opublikował dwa skrypty dla studentów poświęcone teorii komunikowania masowego i komunikowaniu politycznemu. Był także redaktorem prac zbiorowych. Oprócz publikacji prof. Stanisław Michalczyk był autorem wielu recenzji wydawniczych (m.in. Wydawnictwa UJ, UMCS, Universitas, „Śląsk”, UJK w Kielcach, URz, Uniwersytetu Opolskiego), recenzji wydawniczych książek habilitacyjnych. Recenzował m.in. książki niemieckie i angielskie, które następnie zostały przetłumaczone na język polski i wydane (m.in. takich autorów jak Kepplinger, Street, McCombs). Był recenzentem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w zakresie nauk o mediach. Publikacje profesora Michalczyka były cytowane kilkaset razy w literaturze naukowej.

Profesor Michalczyk to jeden z najbardziej uznanych polskich medioznawców, ale dla nas to przede wszystkim Autorytet, Promotor, Kolega z pracy i Przyjaciel. Człowiek urodzony na Śląsku, niezwykle pracowity, życzliwy i pomocny. Jego znakiem rozpoznawczym były wąsy i szczupła sylwetka.

Na zawsze zapamiętamy Naszego Stasia siedzącego w pokoju 303 z papierosem i filiżanką czarnej kawy z cukrem. Szczególnie cenił medioznawców niemieckich, o których często pytał studentów w trakcie zajęć. Z wakacji w Berlinie przywoził niemieckie nowości wydawnicze, a potem zamykał się w domowym zaciszu i pisał książki, jak zwykle na papierze i piórem. W wolnym czasie siadał na rower jechał na działkę i tam się relaksował, kopiąc grządki. Wielką pasją Profesora były szachy, dlatego uczestniczył w turniejach, kupował specjalistyczne czasopisma i próbował niektórych z nas zarazić miłością do szachów. Najbardziej lubił podróżować pociągami i oglądać Discovery Channel. Często gotował rosół i jak mawiał „ze słodkich rzeczy preferuję tatar”. Opowiadał nam zabawne historie z okresu studiów, odbywanej służby wojskowej i pracy w redakcji. W sercach mamy dzisiaj ogromny smutek, a z oczu płyną łzy, bo odszedł Człowiek niezwykle ważny dla całej społeczności uniwersyteckiej. Nie wyobrażamy sobie trzeciego piętra na Wydziale Nauk Społecznych UŚ bez prof. Michalczyka, podążającego ze swoją filiżanką kawy i skryptem na zajęcia ze studentami.

Odpoczywaj w pokoju Profesorze. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci…

return to top