Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Adres mailowy
kazimierz.wolny-zmorzynski@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8051-8488
Research Gate
https://www.researchgate.net/profile/Kazimierz_Wolny-Zmorzynski
Google Scholar
https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Jtcj98cAAAAJ

Monografie:

1. O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945-1985 (Rzeszów 1991).

2. Sztuka reportażu Melchiora Wańkowicza (Rzeszów 1991).

3. Teoria literatury. Zarys problematyki (Budapest 1991, Rzeszów 1995, 1997, 2000, 2005, 2015, 2018).

4. Z teorii prozy narracyjnej i reportażu (Kielce 1992).

5. Wańkowicz o Monte Cassino (Kielce-Rzeszów 1994).

6. Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza 1939-1945 (Kielce-Rzeszów 1995).

7. Reportaż – jak go napisać? (Warszawa 1996; 2004).

8. O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji (Rzeszów 1998).

9. Wobec świata i mediów. Ryszarda Kapuścińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-polityczne (Kraków 1999).

10. Wokół twórczości Melchiora Wańkowicza. W stronę dziennikarstwa, socjologii, polityki oraz krytyki literackiej (Kraków 1999).

11. Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania – współautorstwo Andrzej Kaliszewski i Wojciech Furman (Rzeszów 1999).

12. Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności (Kraków 2004).

13. Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język  – współautorstwo z Wojciechem Furmanem i Andrzejem Kaliszewskim (Warszawa 2006; 2009).

14. Fotograficzne gatunki dziennikarskie (Warszawa 2007).

15. Źródła informacji dla dziennikarza  – współautorstwo z Wojciechem Furmanem, Andrzejem Kaliszewskim i Katarzyną Pokorną-Ignatowicz (Warszawa 2008).

16. O wybranych problemach dziennikarstwa: genologia i mistrzowie (Kielce 2009).

17. Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej (Kraków 2010).

18. Fotografia dziennikarska. Teoria – praktyka – prawo – współautorstwo z Ewą Nowińską, Krzysztofem Groniem, Waldemarem Sosnowskim (Warszawa 2011).

19. Prasowe gatunki dziennikarskie – współautorstwo z Andrzejem Kaliszewskim, Wojciechem Furmanem i Jerzym Snopkiem (Warszawa 2014).

20. Mistrzowie fotografii dziennikarskiej. Ocena i wartościowanie (Warszawa 2015).

21. Co jest grane? O cechach dystynktywnych gatunków radiowych i telewizyjnych – współautorstwo z Andrzejem Kaliszewskim (Warszawa 2016).

22. Na tropach reportażu i fotografii dziennikarskiej (Kraków 2018).

23. Biblia a korzenie reportażu (Toruń 2020).

Książki naukowe według pomysłu i pod redakcją Kazimierza Wolnego Zmorzyńskiego:

1. Studia Humanistyczne Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza- tom II pod redakcją Kazimierza Wolnego. Kielce 1991.

2. Reportaż – wybór tekstów z teorii gatunku. Rzeszów 1992.

3. Studia Humanistyczne Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza- tom III pod redakcją Kazimierza Wolnego. Kielce 1992.

4. Studia Humanistyczne Towarzystwa Literackiego im. Adma Mickiewicza- tom IV pod redakcją Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego. Kielce 1994.

5. Studia Humanistyczne Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza- tom V pod redakcją Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego. Kielce 1995.

6. Studia Humanistyczne Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza- tom VI pod redakcją Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego. Tom VI. Kielce 1996.

7. Studia Humanistyczne Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza- tom VII pod redakcją Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego. Kielce 1996.

8. Studia Humanistyczne Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza- tom VIII pod redakcją Heleny Wolny i Kazimierza Wolnego. Kielce 1997.

9. Media regionalne i lokalne a demokracja na szczeblu lokalnym- pod redakcją Wojciecha Furmana i Kazimierza Wolnego. Rzeszów 1998.

10. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Wojciecha Furmana. Rzeszów 1999.

11. W kręgu euroregionów. Rola mediów w komunikowaniu międzykulturowym na przykładzie Euroregionu Karpaty- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Wojciecha Furmana. Rzeszów 2000.

12. Media regionalne a idea i praktyka integracji europejskiej- pod redakcją Wojciecha Furmana i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Kraków-Rzeszów 2001.

13. Mistrzowie reportażu. Antologia tekstów- wstęp i opracowanie Kazimierz Wolny-Zmorzyński. Rzeszów 2001.

14. Państwa Europy środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów- pod redakcją Teresy Sasinskiej-Klas, Wojciecha Furmana i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Rzeszów 2002.

15. W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka, Kultura, Media- pod redakcją Krzysztofa Kaszuby, Teresy Sasińskiej-Klas i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Kraków-Rzeszów 2004.

16. Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Wojciecha Furmana. Kraków-Rzeszów 2005.

17. Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo na przełomie wieków- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Marty Wrońskiej, Wojciecha Furmana. Kraków-Rzeszów 2006.

18. Słownik terminów medialnych- pod redakcją Walerego Pisarka, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Universitas. Kraków 2006. (Inf. „Zeszyty Prasoznawcze” nr 2, rok 2019).

19. Regionalne i lokalne środki masowego przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy- pod redakcją Janusza Adamowskiego i Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Warszawa 2007.

20. Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak, Wojciecha Furmana. Opole 2008.

21. Media regionalne i lokalne. Sukcesy i porażki- pod redakcją Janusza Adamowskiego, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Wojciecha Furmana. Kielce 2008.

22. Internetowe gatunki dziennikarskie- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Wojciecha Furmana. Warszawa 2010.

23. Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989-2009- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Joanny Marszałek-Kawy. Toruń 2010.

24. Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Joanny Marszałek-Kawy. Toruń 2010.

25. Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Joanny Marszałek-Kawy. Toruń 2010.

26. Ludzie polskich mediów. Celebryci a redaktorzy- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Joanny Marszałek-Kawy. Toruń 2010.

27. Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana i Jerzego Snopka. Warszawa 2011.

28. Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana i Jerzego Snopka. Warszawa 2011.

29. Korespondent wojenny. Etyka – Historia- Współczesność- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Jerzego Snopka, Wojciecha Furmana, Katarzyny Bernat. Kielce 2012.

30. Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Jerzego Snopka, Krzysztofa Gronia. Warszawa 2013.

31. Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana, Jerzego Snopka, Krzysztofa Gronia. Warszawa 2013.

32. Dzienniki regionalne w Polsce- pod redakcją Pawła Kucy, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Rzeszów 2014.

33. O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Krzysztofa Kowalika, Katarzyny Bernat, Mateusza Zimnocha. Warszawa-Rzeszów 2015.

34. Formy dziennikarstwa: między odpowiedzialnością a sensacją- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Krzysztofa Kowalika, Katarzyny Bernat, Mateusza Zimnocha. Warszawa-Rzeszów 2015.

35. Modele współczesnego dziennikarstwa- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat.  Wrocław 2015.

36. Klinika Dziennikarska. Credo- tom I pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Katarzyny Konarskiej. Wrocław 2016.

37. Radio regionalne w Polsce- pod redakcją Pawła Kucy, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Rzeszów 2016.

38. Klinika Dziennikarstwa – diagnoza- tom II pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Katarzyny Konarskiej. Wrocław 2017.

39. Gatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Jędrzeja Morawieckiego, Pawła Urbaniaka. Wrocław 2017.

40. Publiczna telewizja regionalna w Polsce- pod redakcją Pawła Kucy, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Rzeszów 2018.

41. W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Arkadiusza Lewickiego. Wrocław 2019.

42. Klinika Dziennikarstwa – profilaktyka i edukacja- tom III pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Katarzyny Konarskiej. Wrocław 2019.

43. Rzecznik prasowy policji. Etyka, prawo, praktyka- pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Toruń 2020.

44. „Od semiotyki do konsumpcjonizmu. O potrzebie wartościowania fotografii” pod redakcją Kazimierza Wolnego i Krystyny Doktorowicz. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2021 ss. 200.

45. „Klinika Dziennikarstwa – Informacja czy mizeria informacji?” Tom IV pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Krystyny Doktorowicz, Katarzyny Konarskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2021, ss. 236.

46. „Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji” pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2021, s. 220. 

 

 

Powieści obyczajowe:

1. Zerwana nić (1990)
2. Zgrzeszyłem (1990, 1997)
3. Tylko we dwoje (1992)
4. A słowo ciałem się stało (1992)
5. Uciec, zapomnieć, znaleźć… (2003) – powieść także emitowana na antenie Polskiego Radia Rzeszów lipiec – sierpień 2003 oraz na antenie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw SA (marzec-kwiecień 2020)
6. Sekret Sabiny (2020)
7. Czas kwarantanny (2020)

Miniatury literackie:

1. Codzienność. Notatki z różnych dni (1996)

return to top