Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. dr hab. Stanisław Michalczyk

Adres mailowy
stanislaw.michalczyk@us.edu.pl
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-5666-1348
Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=pl&authuser=1&user=kSp98icAAAAJ

Obszar zainteresowań badawczych

  • Media i komunikowanie lokalne
  • Teoria komunikowania masowego
  • Komunikowanie polityczne

Wybrane publikacje

Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego : systematyka problematyki / Stanisław Michalczyk // W: Od modernizacji do mediosfery : meandry transformacji w komunikowaniu : prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi. – Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. – S. 229-252. – ISBN 978-83-956040-7-2

Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej / Stanisław Michalczyk . – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – 254 s. – (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 197). – ISBN 978-83-226-3451-6

Komunikowanie polityczne. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz politologii / Stanisław Michalczyk . – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2022. – 260 s. – ISBN-13 978-83-226-4158-3

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. pod redakcją Stanisława Michalczyka, Katarzyny Brzozy T. 1, Problemy teoretyczno-praktyczne /. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 312 s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3715). – ISBN 978-83-226-3364-9

Dziennikarstwo polityczne w perspektywie teoretycznej / Stanisław Michalczyk // Polit. Społecz. – 2017, nr 1, s. 5-20: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Polityka_i_Spoleczenstwo/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2017-t-n1_(15)/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2017-t-n1_(15)-s5-20/Polityka_i_Spoleczenstwo-r2017-t-n1_(15)-s5-20.pdf

Indywidualne i społeczne konteksty recepcji mediów. Doświadczenia niemieckie / Stanisław Michalczyk // Polit. Preferences. – 2017, nr 15, s. 5-22: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7aeaaf7e-3120-4ae1-92f9-acb07e3b3f5d

Polityka medialna jako teoria i praktyka regulacyjna / Stanisław Michalczyk // Stud. Politicae Univ. Sil. – T. 16 (2016), s. 147-166: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/394/5/Michalczyk_Polityka_medialna_jako_teoria_i_praktyka_regulacyjna.pdf

Oblicza mediów lokalnych i regionalnych : szkice medioznawcze / pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka . – Mikołów : Instytut Mikołowski, 2016. – 200 s. – ISBN 978-83-65250-09-4

Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów : klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu / Stanisław Michalczyk . – Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, 2015. – 303 s. – ISBN 978-83-60781-74-6
Saxera teoria społeczeństwa medialnego / Stanisław Michalczyk // Zesz. Prasozn. – 2015, nr 3, s. 555-576

Media a środowisko społeczne : dylematy teorii i praktyki. pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka T. 3 /. – Katowice : Olpress, 2014. – 332 s. – ISBN 978-83-922712-8-4

Media a środowisko społeczne : dylematy teorii i praktyki. pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka T. 2 /. – Katowice : Olpress, 2011. – 206 s.
Demokracja medialna : teoretyczna analiza problemu / Stanisław Michalczyk . – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 317 s.

Mediatyzacja kampanii politycznych / pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura i Stanisława Michalczyka . – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. – 518 s. – (Pr. Nauk. UŚl.; nr 2735).

Społeczeństwo medialne : studia z teorii komunikowania masowego / Stanisław Michalczyk . – Katowice : Śląsk, 2008. – 478 s.

Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze / pod red. Stanisława Michalczyka . – Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2006. – 232 s.

Media a środowisko społeczne : dylematy teorii i praktyki / pod red. Stanisława Michalczyka i Honoraty Ulaneckiej . – Katowice : Olpress, 2006. – 150 s.
Komunikowanie polityczne : teoretyczne aspekty procesu / Stanisław Michalczyk. – Katowice : „Śląsk”, 2005. – 371 s.

Sześć razy nagrodzony Nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

return to top