Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach informuje, że do kolejnego, ponadregionalnego etapu zakwalifikowani zostali: 

Julia Mecner 
Kornelia Cejny 
– I LO im. K. Miarki w Mikołowie, nauczyciel: mgr Izabela Machnicka 

Szymon Nawrot
Zuzanna Czermak-Wącławska
Oliwia Jurkowska
Zuzanna Waksmańska
Anna Kutek
Martyna Misiak
Mateusz Pająk
Zofia Stanek
Piotr Cichoń
Hanna Wawrzyniak
Cyprian Węgrzynowicz
– IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu, nauczyciel: mgr Jacek Bajer

Martyna Anna Lalik
– V LO w Bielsku-Białej, nauczyciel: mgr Jerzy Jędryka

Mateusz Markowski
Mateusz Ciepliński
– Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, nauczyciel: mgr Jolanta Kubik-Migoń

Marta Ogłodzińska
Julia Plaza
Nadia Gembała
– II LO w Lublińcu, nauczyciel: mgr Katarzyna Myrcik

Julia Jajszczyk
– Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu, nauczyciel: mgr Gabriela Berbesz-Kupiec

Anna Pines
Kamila Gzyl
– III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, nauczyciel: mgr Mariusz Pleszak

Julia Tame
– V LO im. A. Mickiewicza w Częstochowie, nauczyciel: mgr Marzanna Gromotowicz

 

Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach
/…/
Jacek Filus

return to top