Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zastosowanie detektorów żelowych Fricke gel PVA-GTA oraz filmów dozymetrycznych… – mgr inż. Katarzyna Antończyk-Szewczyk

13.06.2021 - 20:36, aktualizacja 13.06.2021 - 20:44
Redakcja: Marcin Łaciak

Serdecznie zapraszamy na seminarium, które wygłosi Pani mgr inż. Katarzyna Antończyk-Szewczyk. Seminarium odbędzie się w środę 16.06.2021 o godz. 10:30. Jest to seminarium zespołu badawczego Fizyka jądrowa w badaniach oddziaływań i jej zastosowania.

Temat seminarium:

Zastosowanie detektorów żelowych Fricke gel PVA-GTA oraz filmów dozymetrycznych Gafchromic™ EBT3 Ballcube I do analizy blokowanej ekspozycji promieniowania w metodzie Gamma Knife®

Streszczenie:

Doskonalenie narzędzi pracy oraz wprowadzenie nowych, zaawansowanych technik radioterapii umożliwia dostarczenie zadanej dawki do obszaru tarczowego z coraz lepszą precyzją.

Głównym celem badań niniejszej rozprawy doktorskiej jest analiza rozkładów dawek zblokowanych ekspozycji promieniowania w technice LGK PFX. Blokowane ekspozycje skutecznie minimalizują dawkę w narządach krytycznych m.in. podczas terapii neuralgii nerwu trójdzielnego. Badania przeprowadzono przy użyciu filmów dozymetrycznych Gafchromic™ EBT3 Ballcube I oraz detektorów żelowych.

Badania przeprowadzono w kilku etapach. Istotnym elementem niniejszej rozprawy było opracowanie optymalnych warunków pracy detektorów żelowych stosowanych w technice LGK PFX. Ponadto, sporządzono własne fantomy, stosowane w czasie napromieniania detektorów żelowych oraz filmów dozymetrycznych. W badaniach użyto dwa urządzenia stosowane w radioterapii: LGK PFX oraz akcelerator liniowy.

return to top