Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konkurs o stypendium dla doktorantów w ramach projektu OPUS 24

03.07.2023 - 12:54 aktualizacja 03.07.2023 - 13:00
Redakcja: agnieszka jankowska 45315

Szanowni Państwo

 

poszukujemy doktorantów w naukach fizycznych do projektu badawczego Opus 24 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Nazwa projektu badawczego: „Badanie dynamiki molekularnej
i oddziaływań międzymolekularnych w miękkich materiałach infiltrowanych do nanostrukturyzowanych mezoporowatych membran” (OPUS 2022/47/B/ST4/00236)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Kamil Kamiński, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

 

Doktorant będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie pomiarów z wykorzystaniem spektroskopii Ramana, FTIR, Mikroskopii Sił Atomowych dla wybranych układów litych oraz próbek inkorporowanych w pory o różnej średnicy, funkcjonalności, chropowatości itp. Doktorant będzie odpowiedzialny za analizę wiązań H, konformacji, zwilżalności, adhezji, map topologicznych infiltrowanych cieczy.

Czas trwania stypendium: 48 miesięcy (4 lata)

Wysokość stypendium: 4 500 zł/brutto miesięcznie

Wymagania:
1. Dyplom magisterski z fizyki, chemii lub inżynierii materiałowej
2. Podstawowa wiedza z zakresu spektroskopii i analizy danych zebranych za pomocą FTIR, Ramana
3. Dobre umiejętności prowadzenia badań eksperymentalnych
4. Język angielski na poziomie bardzo dobrym pozwalającym na płynne posługiwanie się nim w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:
1. CV
2. List motywacyjny
3. Jednostronicowy opis dotychczasowych osiągnięć naukowych
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
Kandydaci powinni ponadto zarejestrować się w systemie IRK i wybrać kierunek „Szkoła Doktorska – rekrutacja na miejsce stypendialne finansowane z grantu” (https://irk.us.edu.pl/, dostęp od 15.07.2020).

Dokumenty należy złożyć do 15 lipca 2023, 12:00 na adres e-mail: kamil.kaminski@us.edu.pl
W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu na powyższy adres e-mail.

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczył będzie kierownik projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzone zgodnie z odpowiednim regulaminem NCN. Rekrutacja może odbyć się w języku polskim lub języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17 lipca w siedzibie Szkoły Doktorskiej UŚ (lub on-line). Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przesłane do tygodnia po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

return to top