Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Laboratorium Wysokociśnieniowych Badań Materii Miękkiej

Kierownik: prof. UŚ dr hab. Sebastian Pawlus, sebastian.pawlus@us.edu.pl

Aparatura:

 • System do Zautomatyzowanych Wysokociśnieniowych Badań Materii Miękkiej (SZWBM). Składa się z ośmiu elementów (podzestawów) umożliwiających prowadzenie badań w zakresie ciśnień (różniącym się w zależności od wyboru podzespołu) do 18 000 bar i w temperaturach do -70C do +150C (również w zależności od podzespołu). Ponadto w skład systemu wchodzą trzy analizatory impedancji Alpha A produkcji Novocontrol, umożliwiające wykonywanie pomiarów dielektrycznych w zakresie częstotliwości od 1 mHz do 3 MHz. Ze względu na swoją modułową strukturę System umożliwia prowadzenie jednocześnie do czterech pomiarów w różnych warunkach ciśnieniowych i temperaturowych. Należy podkreślić, że aparatura jest unikatowa, ponieważ nigdzie na świecie nie funkcjonuje system, który umożliwiałby prowadzenie badań metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej w tak szerokim zakresie ciśnień i temperatur. Wszystkie elementy ciśnieniowe zostały zaprojektowane i zbudowane przez UNIPRESS w Warszawie według szczegółowych zaleceń pracowników Instytutu Fizyki UŚ, co również decyduje o jego unikatowości. Ponadto cele pomiarowe do pomiarów dielektrycznych zostały zaprojektowane i wykonane w Instytucie Fizyki i są objęte ochroną patentową.

Tematyka badawcza:

 1. Badanie stabilności materiałów farmaceutycznych (prof. dr hab. Marian Paluch);
 2. Wytwarzanie nowych materiałów polimerowych w warunkach wysokiego ciśnienia (dr hab. Kamil Kamiński);
 3. Innowacyjna metodyka dla produktów leczniczych (dr hab. Kamil Kamiński);
 4. Wpływ wyskokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej kontroli nad kinetyką procesu (dr hab. Kamil Kamiński);
 5. Nano-ograniczenia w jednym i dwóch wymiarach oraz ich wpływ na dynamikę molekularną i zachowania krystalizacyjne materiałów formujących stan szklisty (dr hab. Karolina Adrjanowicz);
 6. Badania wysokociśnieniowe jako klucz do zrozumienia dynamiki jonowych materiałów tworzących fazę szklistą (prof. dr hab. Marian Paluch);
 7. Symulacyjne i eksperymentalne badania cieczy tworzących szkła w oparciu o nową strategię efektywnego modelowania molekularnego (prof. dr hab. Marian Paluch);
 8. Korelacja między ograniczoną rozmiarowością i oddziaływaniami z powierzchnią i ich wpływ na dynamikę molekularną materiałów ograniczonych przestrzennie dwuwymiarowo. (dr hab. Magdalena Tarnacka);
 9. Innowacyjne metody polimeryzacji „mniej aktywowanych monomerów” (LAMs) (dr inż. Paulina Maksym);
 10. Kiedy ciecze można określić jako proste? Badania metodą PVT i szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej wybranych materiałów asocjacyjnych i nie-asocjacyjnych w warunkach wysokiego ciśnienia. (dr hab. Sebastian Pawlus);
 11. Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF. (dr hab. Sebastian Pawlus).

Zakres usług:

W laboratorium można przeprowadzić badania własności elektrycznych zarówno cieczy jak i ciał stałych w warunkach izotermicznych (stała temperatura) jak i izobarycznych (stałe ciśnienie). Zakres ciśnień wynosi (w zależeności od zestawu ciśnieniowego) od 0 do 600MPa, 800 MPA, 1GPa i 1.8GPa. Zakres temperatur od -70C do 120C (różnie dla różnych konfiguracj pomiarowych). Własności elektryczne takie jak przenikalność elektryczna, straty elektryczne, rezystancja, pojemność, tangens strat elektrycznych, przewodnictwo można mierzyć w zakresie częstotliwości od 10 mHz do 3 MHz.

return to top