Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

RÅC International Summer School 2024

16.04.2024 - 14:26 aktualizacja 16.04.2024 - 14:26
Redakcja: agnieszka jankowska 45315

Międzynarodowa Szkoła Letnia RÅC to wspólna inicjatywa Szwecji i Niemiec
w ramach klastra Röntgen-Ångström-Cluster (RÅC) we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN)
w Polsce. Miejsce organizacji szkoły zmienia się co roku pomiędzy krajami partnerskimi. W tym roku Szkoła Letnia RÅC zostanie zorganizowana przez IFJ PAN wspólnie
z naszymi partnerami w miejscowości niedaleko Krakowa. Dzięki istniejącym
i powstającym czołowym obiektom badawczym (takim jak European XFEL czy PETRA III i PETRA IV w Niemczech, European Spallation Source ESS i Laboratorium MAX IV w Szwecji, SOLARIS Synchrotron oraz Reaktor MARIA
w Polsce) kraje europejskie, a w szczególności kraje regionu Morza Bałtyckiego,
w ciągu najbliższej dekady znacząco wzmocnią swoje zdolności w zakresie badań analitycznych. Międzynarodowe szkoły letnie RÅC są miejscem gdzie młodzi badacze zdobędą podstawy teoretyczne do korzystania z tych dużych obiektów.

Kluczowym celem platformy RÅC jest szkolenie kolejnego pokolenia badaczy,
aby przyczynić się do najlepszego wykorzystania najbardziej zaawansowanych infrastruktur badawczych.

Międzynarodowa Szkoła Letnia RÅC 2024 oferuje wyjątkowe szkolenie dla kolejnego pokolenia badaczy zajmujących się materiałami i naukami przyrodniczymi, którzy wykorzystują neutrony i promienie rentgenowskie. Ogólnym tematem Szkół Letnich RÅC jest „Zaawansowane projektowanie materiałów w obiektach rentgenowskich i neutronowych”. Ponadto każda coroczna Szkoła Letnia odbywa się w ramach określonego tematu przewodniego dotyczącego istotnych tematów o dużym znaczeniu, takich jak tegoroczny temat: „Badania rentgenowskie i neutronowe nad materiałami inspirowanymi biologią i technologią zrównoważonej energii”. Jednym z głównych celów projektu
RÅC-2024 jest wzmocnienie podstaw wiedzy naukowej młodych badaczy
w zakresie badań nad zaawansowanymi materiałami. Struktura programu, tematy i wykłady mają na celu poprawę podstawowego zrozumienia fizyki towarzyszącej badaniom rentgenowskim i neutronowym oraz dodatkowo aspektom eksperymentalnym tych technik. Szkoła Letnia kładzie nacisk na stymulujące środowisko uczenia się z wystarczającą ilością czasu na zajęcia społeczne i kulturalne.

Wykłady i instruktaże będą prowadzić światowej sławy eksperci w tych dziedzinach. Sesje plakatowe i wykłady studenckie są częścią każdej Szkoły Letniej. Rozwijana będzie interakcja i dialog pomiędzy uczestnikami
i wykładowcami. Składanie wniosków dla polskich uczestników Szkoły „Badania rentgenowskie i neutronowe nad materiałami inspirowanymi biologią i technologią zrównoważonej energii”

Czas: 01-08 wrzesień 2024

Miejsce: okolice Krakowa

Web: https://www.rac-school.org/

Międzynarodowa Szkoła Letnia RÅC 2024 oferuje do 15 pełnych stypendiów dla studentów i młodych naukowców (zwrot kosztów dojazdu, nocleg i wyżywienie, udział w organizowanych zdarzeniach), którzy mieszkają w Polsce i pracują
lub studiują w polskich instytucjach badawczych lub polskich uniwersytetach. Program Szkoły skierowany jest do:

  • studentów studiów magisterskich w końcowej fazie badawczej programów studiów,
  • doktorantek i doktorantów,
  • młodych badaczy ze stopniem doktora

Nominacja kandydatów dokonana przez Komitet Programowy będzie opierać się na ich osiągnięciach akademickich, doświadczeniu w badaniach i edukacji, a także uwzględniać równowagę płci.

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • List motywacyjny wyjaśniający powody chęci uczestnictwa kandydata w Szkole oraz wpływ udziału
    w Szkole na dalszy rozwój naukowy
  • List rekomendacyjny kierownika grupy badawczej

Termin składania wniosków: 10 maja 2024 na adres SzkolaLetniaRAC@ifj.edu.pl

return to top