Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Rekrutacja na studia

13.06.2021 - 11:01 aktualizacja 13.06.2021 - 12:33
Redakcja: Marcin Łaciak

Drodzy kandydaci,
Przypominamy o trwającej rekrutacji!
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.
W szczególności zapraszamy do studiowania na kierunkach:

W opisie poszczególnych kierunków znajdziecie informacje o atutach danego kierunku, o tym co go wyróżnia, gdzie realizowane są zajęcia, czego chcemy Was nauczyć i wiele innych ciekawych informacji.

Nowa specjalność Fundamental and Applied Physics

W tym roku uruchomiona została nowa specjalność na studiach II-go stopnia na kierunku Fizyka: Fundamental and Applied Physics.

Studia Fizyki II stopnia na specjalności Fundamental and Applied Physics obejmują główne zagadnienia współczesnej fizyki i umożliwiają zdobycie wiedzy i praktyki z różnych dziedzin fizyki i technologii. Studia prowadzone są w języku angielskim.

Program studiów jest silnie powiązany z działalnością naukową prowadzoną w Instytucie Fizyki i skonstruowany w taki sposób, by studenci, poprzez dobór kursów, mogli realizować badania naukowe i pogłębiać wiedzę w obszarach szczególnie ich interesujących.

Z jednej strony może to być Fizyka podstawowa (Fundamental Physics) zajmująca się badaniami podstawowych sił i cząstek, będących podstawowym budulcem wszelkiej materii. Prezentując odpowiednie koncepcje i metody teoretyczne i eksperymentalne studia dają szansę na zrozumienie świata w całym jego ogromie i złożoności; od czarnych dziury przez supernowe, nadprzewodniki, kropki kwantowe po cząstki elementarne.

Z drugiej strony Fizyka stosowana (Applied Physics), która dotyczy wykorzystania praw fizyki i teorii w praktycznych urządzeniach i systemach, a także stosowania fizyki w innych dziedzinach nauki. Fizycy stosowani wykorzystują fizykę w celu opracowywania nowych technologii, innowacji lub rozwiązywania problemów inżynieryjnych. Projektowanie detektorów czy aparatury badawczej, rola fizyki jądrowej w medycynie – to jedne z wielu tematów, które studenci będą mogli poznać w trakcie studiów.

Studenci kierunku Fundamenal and Applied Physics mogą wybrać swój przyszły obszar badań spośród wielu specjalizacji w zakresie: fizyki teoretycznej, fizyki atomowej i molekularnej, fizyki fazy skondensowanej, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, astrofizyki i kosmologii.

Obserwujcie facebook’a Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego gdzie publikowane będą kolejne informacje o rekrutacji.

Nie czekajcie, zapiszcie się teraz!

return to top