Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Historii

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności dla dr hab. Agaty Kluczek, prof. UŚ

15.12.2020 - 15:16 aktualizacja 15.12.2020 - 15:16
Redakcja: dawidmadziar

Pracująca w Instytucie Historii dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ, została wyróżniona tegoroczną nagrodą Stowarzyszenia Historyków Starożytności (Polish Society for Ancient Studies) za wybitną publikację naukową poświęconą starożytności. W nagrodzonej książce pt. “Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019) Autorka podjęła rozważania nad atrakcyjnością treści mityczno-fundacyjnych w zmieniającej się przez stulecia rzeczywistości historycznej, dostrzegając w takim przekazie wyraz uznania dla tradycji Miasta nad Tybrem i w taki sposób wyrażaną akceptację rzymskiej tożsamości.

return to top