Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii

Nowa publikacja dr. hab. Prof. UŚ Macieja Fica: “Plebiscyt górnośląski 20 marca 1921 roku. Najbardziej demokratyczna forma wyboru?”

01.09.2022 - 20:53 aktualizacja 01.09.2022 - 20:53
Redakcja: dawidmadziar

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się praca pt. “Plebiscyt górnośląski 20 marca 1921 roku. Najbardziej demokratyczna forma wyboru?” autorstwa dra hab. prof. UŚ Macieja Fica.

Ze strony wydawnictwa:

Publikacja przedstawia syntetyczne zestawienie aktualnej wiedzy na temat plebiscytu, który odbył się 20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku. Ukazuje jego rzeczywisty charakter, a także rolę osób niezamieszkałych na terenie plebiscytowym, jednak związanych z nim i uprawnionych do uczestnictwa w głosowaniu.
Autor, wykorzystując bogaty materiał źródłowy, pokazuje omawiane zagadnienie w szerszym kontekście, wskazując na okoliczności, które doprowadziły do włączenia w skład II Rzeczypospolitej części Górnego Śląska. Prezentowana książka ukazuje wpływ plebiscytu na ostateczne rozstrzygnięcia terytorialne, a także jego rolę w procesie uświadamiania narodowego.

Więcej informacji: LINK

return to top