Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Bartnik

17.01.2020 - 19:49, aktualizacja 13.07.2021 - 12:13
Redakcja: am

dr Agnieszka Bartnik

Dr Agnieszka Bartnik jest pracownikiem Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. W 2005 roku ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku historia, uwieńczone obroną pracy magisterskiej pt. „Lingonowie. Monografia Plemienia”. W 2008 roku obroniła pracę doktorską (przygotowaną pod opieką promotorską prof. zw. dr hab. Wiesława Kaczanowicza) pt. „Moccus. Dzik w kulturze starożytnych Celtów”. W październiku 2008 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Historii Starożytnej. W kolejnych latach swoje zainteresowania badawcze skupiała na duchowości i wierzeniach plemion celtyckich co zaowocowało artykułami oraz wydaniem w 2013 roku książki pt. „Zarys wierzeń plemion celtyckich”. Obecnie swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół weterynarii antyczne ze szczególnym uwzględnieniem metod diagnozowania, leczenia oraz przygotowywania leków w starożytnym Rzymie.

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz od 2019 Stowarzyszenia Historyków Starożytności.

Zainteresowania badawcze:

 • antyczna medycyna i medycyna weterynaryjna,
 • zastosowanie substancji roślinnych, mineralnych i odzwierzęcych w antycznej medycynie i weterynarii,
 • zastosowanie trucizn w antycznej medycynie i weterynarii,
 • wykorzystanie magii w antycznej medycynie i weterynarii,
 • recepcja rzymskich tekstów weterynaryjnych, medycznych i botanicznych w średniowieczu oraz renesansie.

Wybrane publikacje:

 1. Między magią a medycyną: kilka uwag na temat identyfikacji i właściwości rośliny nazywanej moly. W: Medycyna i religia. Tom 3. Red. B. Płonka-Syroka, M. Dąsał, Warszawa 2019, s. 33-44.
 2. Jeż z jabłkiem na grzbiecie: kilka słów o postrzeganiu jeży w antyku i średniowieczu, „Wiadomości Zootechniczne” 2019, t. 62, s. 129-137.
 3. Kilka słów na temat antycznych metod leczenia pszczół, „Wieki Stare i Nowe” 2018, t. 13, s. 7-19.
 4. Iulia Caesaris w oczach jej współczesnych oraz potomnych. W: Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106-48 przed Chrystusem). Red. N. Rogosz, Katowice 2018, s. 167-179.
 5. Bogactwo – luksus – rozrzutność. Leges sumptuariae jako próba przywrócenia „dobrych obyczajów”. W: Florilegium. Studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin. Red: E. Dabrowa, T. Grabowski, M. Piedgoń, Kraków 2017, s. 185-194.
 6. Lulek czarny i jego zastosowanie w starożytnej medycynie i weterynarii. „SAMAI. Studia Antiquitatis et Medii Aevii Incohantis” 2016, t. 2, s. 103-117.
 7. Kilka słów na temat antycznych metod diagnozowania i leczenia tzw. słoniowacizny u koni (Veg.Ren. I, 9). „Nowy Filomata” 2017, t. 21, s. 111-115.
 8. Sylfium „tajemnicza” roślina na monetach starożytnej Cyreny. „Magazyn Numizmatyczny” 2016, t. 42, s. 5-12.
 9. Hydrophobia, λυσσα, λυττα, rabies. Kilka słów o tym jak starożytni próbowali leczyć wściekliznę. „SAMAI. Studia Antiquitatis et Medii Aevii Incohantis” 2016, t. 1, s. 49-63.
 10. Krokodyle, kury, żółwie … zoomorficzne „monety” Malezji. „Magazyn Numizmatyczny” 2015, t. 41, t. 5-11.

Agnieszka Bartnik, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

agnieszka.bartnik@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-3518-1318

Google Scholar

ResearchGate

Research interests:

 • veterinary diagnostics in antiquity
 • veterinary treatments
 • plants, minerals and animal products used in ancient veterinary medicine
 • differences and similarities between veterinary and medical treatments
 • livestock feeding in antiquity

Selected publications:

 • A few words about the diseases and treatment of pigs in Rome, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sect. F, Historia”, 2020, Vol. 75, pp. 45-60.
 • O skuteczności kuracji antyświerzbowych zawartych w „Georgikach” Publiusza Wergiliusza Maro [On the effectiveness of scabies treatments described in “The Georgics” by Virgil], “Res Gestae” 2020, no. 11, pp. 136-153.
 • Zastosowanie miodu w rzymskiej medycynie weterynaryjnej [The use of honey in Roman veterinary medicine], “SAMAI” 2019, no. 4, pp. 74-106.
 • „Swędzący problem” : rzymscy weterynarze w walce z pasożytami zewnętrznymi [“An itchy problem”: Roman veterinarians fighting external parasites], “Wieki Stare Nowe” 2019, Vol. 14, pp. 37-57.
 • Kilka słów na temat antycznych metod leczenia chorób pszczół [A few words on ancient methods of treating bee diseases], “Wieki Stare Nowe” 2018, Vol. 13, pp. 7-19.
 • Kilka uwag w kwestii identyfikacji i leczenia chorób owiec w starożytnym Rzymie [A few remarks on the question of diagnosing and treating sheep diseases in ancient Rome], “Studia Historyczne” 2018, issue 2, pp. 5-20.

Public outreach:

17.02.2020 Mikołów — lecture, “Chirurgia antyczna” [Ancient surgery] delivered for the Third Age University.

1.12.2017 Katowice — lecture, “Zastosowanie roślin z rodziny psiankowatych w antycznej medycynie i weterynarii” [The use of the Solanaceae in ancient medicine and veterinary medicine], delivered during Katowickie Dni Nauki.

23.11.2017 Dąbrowa Górnicza — lecture, “Starożytna stomatologia” [Ancient dentistry] delivered in V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego in Dąbrowa Górnicza.

return to top