Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dominika Rychel-Mantur

18.01.2020 - 14:12, aktualizacja 19.12.2022 - 13:26
Redakcja: an

dr Dominika Rychel-Mantur

Urodzona w Oświęcimiu, w latach 2008-2013 studiowała historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł licencjata (2011), a następnie magistra (2013) historii. W 2018 roku z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Polityk dwóch epok. Tadeusza Matuszewicz 1765-1819 działalność publiczna”.

Od 2019 roku zatrudniona jako adiunktka w zespole do badań nad historią ziem polskich w XIX wieku.  Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na badaniach nad elitą polityczną ziem polskich przełomu XVIII i XIX wieku, a także nad finansami Księstwa Warszawskiego.

ORCID: 0000-0001-8273-7417

https://www.researchgate.net/profile/Dominika_Rychel-Mantur

https://scholar.google.com/citations?user=_PRDJMUAAAAJ&hl=pl

 

Wybrane publikacje:

1. Zofia z Matuszewiczów Kicka – ukochana wychowanka Izabeli Czartoryskiej, „Echa Przeszłości”, 2022, 23 (1) ISSN 1509-9873, e-ISSN 2450-078X, s. 29-46.

2. Polityk dwóch epok. Działalność publiczna Tadeusza Matuszewicza (1765-1819), Katowice 2021, ISBN 978-83-226-4126-2.

3. Queen Marie Casimire Forming a Network of Affinities – an Attempt to Pursue Dynastic Politics, [w:] Skrzypietz Aleksandra : Queens within Networks of Family and Court Connections, 2021, Köln, Böhlau Verlag, 135 s., ISBN 978-3-412-52390-9, s. 83-98.

4. Członkowie Rządu Centralnego Tymczasowego Wojskowego Galicji – przyczynek do biografii zbiorowej, „UR Journal of Humanities and social sciences” 2020, nr 3, ISSN 2543-8379, s. 23-38.

5. Sieć drożna ziemi oświęcimskiej, w: Oświęcim – miasto pogranicza, t. 1, Warszawa 2018, ISBN 978-83-235-3239-2, s. 47-53.
Topografia miasta, w: Oświęcim – miasto pogranicza, t. 2, Warszawa 2018, ISBN 978-83-235-3261-3, s. 165-177.

6. Tadeusz Matuszewicz między Napoleonem i Aleksandrem, w: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, ISBN 978-83-65171-73-3, s. 52-69.

7. Panorama Racławicka -powstanie i dalsze dzieje, w: Wokół początków powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Racławicami : w setną rocznicę Obchodu kościuszkowskiego w Sosnowcu w 1917 roku, Sosnowiec 2017, ISBN 978-83-944689-8-9, 85-102.

8. Insygnia Orderu św. Stanisława w czasach stanisławowskich, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1765-1831), w: Order Świętego Stanisława: 250 lat historii: praca zbiorowa, red. D. Nawrot, 2017, ISBN 978-83-65259-09-7, s. 103-113.

9. Z listów Tadeusza Matuszewicza do żony, w: Między prawdą a zwątpieniem. W poszukiwaniu obrazu przeszłości, t. 4 Częstochowa 2016, ISSN 2450-4688, s. 265-270.

10. Bitwa pod Szczekocinami wciąż bez nowych ocen [artykuł recenzyjny], „Częstochowskie Teki Historyczne”, t. 6, Częstochowa 2017, ISBN 978-83-7455-536-4, s. 265-270.

11. Początki kariery politycznej Tadeusza Matuszewicza (1765-1819), „Meritum”, t. VIII, Olsztyn 2016, ISSN: 2080-4547, s. 257-268.

Stypendia i pobyty badawcze:

Stypendium Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu na 2022 rok.

Problematyka badawcza: Podróże Jana Stanisława Mieroszewskiego po krajach niemieckich w latach 1844-1849 oraz ich wpływ na jego myśl polityczną i społeczną. Stypendium ufundowane przez Uniwersytet Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu.

Dominika Rychel-Mantur

return to top