Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii

Dominika Rychel-Mantur

18.01.2020 - 14:12, aktualizacja 18.01.2020 - 14:12
Redakcja: an

Dominika Rychel-Mantur

dr Dominika Rychel-Mantur

urodzona w Oświęcimiu, w latach 2008-2013 studiowała historię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie uzyskała tytuł licencjata (2011), a następnie magistra (2013) historii. Od 2014 roku zatrudniona jako asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku. W 2018 roku z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Polityk dwóch epok. Tadeusza Matuszewicz 1765-1819 działalność publiczna”. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na badaniach nad elitą polityczną przełomu XVIII i XIX wieku.

Artykuły i rozdziały w monografiach:

  1. Sieć drożna ziemi oświęcimskiej, w: Oświęcim – miasto pogranicza, t. 1, Warszawa 2018, ISBN 978-83-235-3239-2, s. 47-53.
  2. Topografia miasta, w: Oświęcim – miasto pogranicza, t. 2, Warszawa 2018, ISBN 978-83-235-3261-3, s. 165-177.
  3. Tadeusz Matuszewicz między Napoleonem i Aleksandrem, w: Wielkie rody na ziemiach polsko-litewskich w XVI-XX wieku. Postacie i legendy. Działalność i pamięć. Majątki rodowe i ich znaczenie, Olsztyn-Tarnobrzeg 2017, ISBN 978-83-65171-73-3, s. 52-69.
  4. Panorama Racławicka -powstanie i dalsze dzieje, w: Wokół początków powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Racławicami : w setną rocznicę Obchodu kościuszkowskiego w Sosnowcu w 1917 roku, Sosnowiec 2017, ISBN 978-83-944689-8-9, 85-102.
  5. Insygnia Orderu św. Stanisława w czasach stanisławowskich, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1765-1831), w: Order Świętego Stanisława: 250 lat historii: praca zbiorowa, red. D. Nawrot, 2017, ISBN 978-83-65259-09-7, s. 103-113.
  6. Z listów Tadeusza Matuszewicza do żony, w: Między prawdą a zwątpieniem. W poszukiwaniu obrazu przeszłości, t. 4 Częstochowa 2016, ISSN 2450-4688, s. 265-270.
  7. Bitwa pod Szczekocinami wciąż bez nowych ocen [artykuł recenzyjny], „Częstochowskie Teki Historyczne”, t. 6, Częstochowa 2017, ISBN 978-83-7455-536-4, s. 265-270.
  8. Początki kariery politycznej Tadeusza Matuszewicza (1765-1819), „Meritum”, t. VIII, Olsztyn 2016, ISSN: 2080-4547, s. 257-268.
return to top