Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Mercik

18.01.2020 - 12:01, aktualizacja 14.07.2021 - 11:49
Redakcja: am

dr Joanna Mercik

Ukończyła studia magisterskie z historii oraz studia zawodowe z socjologii. W 2012 r. obroniła pracę doktorską w zakresie historii. W 2009 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego: najpierw jako asystentka i stypendystka IH, następnie od 2012 roku jako adiunkt. W latach 2013-2018 przebywała na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Publikacje:

 1. Lenino – zapomniane miejsce pamięci narodowej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne VI. Polska – Europa – Świat w szkolnych podręcznikach historii, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2009, s. 184 – 191.
 2. Białe plamy w nauczaniu historii. Obraz Józefa Piłsudskiego na kartach wybranych podręczników wydanych po 1945 roku, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczenie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. D. Degen, J. Gzela, Toruń 2010, s. 505-520.
 3. Śląski eksperyment pedagogiczny – projekt organizacji „Szkoły Talentów” z 1972 roku, [w:] „Wieki Stare i Nowe”, red. M.W. Wanatowicz, I. Panic, Katowice 2010, s.182-195.
 4. Dekada Edwarda Gierka w podręcznikach gimnazjalnych, „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 2, s. 36-40.

Joanna Mercik, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

Member of the Teaching Council for the Degree Programme:   IH, SŚSH  and TH

joanna.mercik@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-8142-9348

Google Scholar

ResearchGate

Research interests:

Organization and functioning of the education system in the Polish People’s Republic, adolescents’ ateization and indoctrination in the Polish People’s Republic, public history, activation teaching methods

Selected publications:

 • Joanna Mercik, Realizacja akcji „R” w województwie katowickim w ramach laicyzacji szkolnictwa w latach pięćdziesiątych [The “R” action in the Katowice voivodeship as part of school secularization in the 1950s], Dzieje Najnowsze 52 (1), 2020, pp. 241-256.
 • Joanna Mercik, Młodzieży z terenu województwa katowickiego w brygadach rolnych Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1952–1953 [Adolescents from the Katowice voivodeship in agricultural brigades of the Organization “Służba Polsce” in 1952–1953], Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka Rocznik 2018, no. 1, pp. 127-142.
 • Joanna Mercik, Public history w obchodach rocznicowych na przykładzie projektu „W spadku po dziadku” [Public history in anniversary celebrations on the basis of the project “Inherited from the grandfather”], [in:] Rocznice wielu znaczeń 1919/1939/1989 : czy odrobione lekcje historii?, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2019, pp. 205-217. ISBN 978-83-7395-854-8
 • Joanna Mercik, Udział Zagłębiaków w walkach o niepodległość i granice Rzeczypospolitej prezentowany w programie „W spadku po dziadku” [Dąbrowa Basin inhabitants fighting for Poland’s independence and borders as presented in the program “Inherited from the grandfather”], [in:] Zagłębie Dąbrowskie wobec powstań śląskich (1919-1921), Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2020, pp. 107-115.  ISBN 978-83-958355-1-3

Academic outreach and engagement:

 • Conducting IT training courses, providing the necessary knowledge and skills used in distance education in the University of Silesia,
 • Creating good practices and solutions for distance teaching in the University of Silesia,
 • Collaboration with the Diplomacy Academy in the University of Silesia and the Silesian University for Teachers,
 • Collaboration with the the Commission of History Didactics at the Committee of Historical Studies of the Polish Academy of Sciences.

return to top