Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Miłosz Skrzypek

18.01.2020 - 14:22, aktualizacja 05.10.2020 - 14:02
Redakcja: an

dr hab. prof. UŚ Miłosz Skrzypek

Zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z najnowszą historią Polski, wzbogaconych o elementy historii powszechnej. Uwzględniają one przede wszystkim historię terenów pogranicza „kresów południowo-zachodnich” państwa polskiego. W szczególności dotycząc obszaru Śląska Cieszyńskiego, którego dzieje w odniesieniu do lat 1918–1922 poddano wieloaspektowej analizie. Główny nacisk położono na procesy unifikacyjne i państwowotwórcze, ujęte w kontekście relacji z odrodzoną w 1918 roku Rzeczypospolitą. Powyższy obszar badań objął także elementy biograficzne osób powiązanych zarówno centralną, jak i regionalną sceną polityczną. Uzupełnieniem była analiza polityki państw sprzymierzonych – Wielkiej Brytanii i Francji – wobec konfliktów narodowościowych na terenach pogranicza polsko-czechosłowackiego i polsko-niemieckiego w okresie kształtowania się granic państwa polskiego. Odmienne od wcześniejszych były badania nad dziejami kultury Zagłębia Dąbrowskiego po 1945 roku, które znalazły swój wyraz na stronach syntez dotyczących miast regionu.

Publikacje (wybrane)

 1. Śląsk Cieszyński w latach 1920–1922. Wrastanie w Polskę, Bielsko-Biała 2017.
 2. Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów, M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2017.
 3. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920), Część I, E. Długajczyk i M. Skrzypek, Cieszyn 2016.
 4. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920), Część II Dokumenty Dodatkowe, M. Skrzypek, Cieszyn 2016.
 5. Zygmunt Żurawski polityk południowo-zachodnich kresów II Rzeczypospolitej, „Wieki Stare i Nowe”, Tom specjalny. „Ludzie i elity pogranicza”, red. M. Fic, R. Kaczmarek. Katowice 2012.
 6. L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Administrative Commission of Cieszyn and Bielsko between 1920 and 1922. Studies on Polish-German relations in Cieszyn Silesia in the interwar period, „Wieki Stare i Nowe”, Vol. 3 (8), red. S. Fertacz i M. W. Wanatowicz, Katowice 2013.
 7. Etos Komendanta w publicystyce propagandowej obozu piłsudczykowskiego – zarys problematyki [w:] Bibliologia polityczna, red. D. Kuźmina. Warszawa 2011.
 8. Komisje alianckie na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919–1920 [w:] W obcym kraju… Wojska sprzymierzone na Górnym Śląsku 1920-1922, red. S. Rosenbaum, Katowice 2011.
 9. Stanowisko Francji i Wielkiej Brytanii wobec polsko-niemieckiego i polsko-czechosłowackiego konfliktu na Śląsku po I wojnie światowej (wybrane zagadnienia). [w:] Górny Śląsk między Niemcami a Polską. Dziedzictwo i znaczenie powstań śląskich w edukacji historycznej, red. Marek Białokur, Toruń-Opole 2011.
 10. Wojciech Korfanty, Warszawa 2009.

 

return to top