Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przemysław Piwowarczyk

18.01.2020 - 14:01, aktualizacja 30.03.2023 - 15:54
Redakcja: am

dr Przemysław Piwowarczyk, prof. UŚ

doktorat w 2013 na Uniwersytecie Śląskim; w latach 2014-2019 adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ; od października 2019 członek Instytutu Historii oraz Instytutu Nauk o Kulturze UŚ. W latach 2014-2019 kierownik projektu NCN „Związki pomiędzy demonologią tekstów z Nag Hammadi a demonologią magii późnoantycznej”, od r. 2016 w zespole projektu NCN kierowanego przez prof. Ewę Wipszycką-Bravo: „Mnisi i wspólnoty monastyczne we wschodnim Śródziemnomorzu (IV–VIII w.)”. Członek Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego i International Association for the History of Religion. Zainteresowania: organizacja grup religijnych w późnym antyku, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych grup chrześcijańskich; ponadto historia lokalna.

Wybrane publikacje:

 1. Preliminary remarks on the recently identified leaves with Martyrium Petri from Sheikh Abd el-Gurna, “Adamantius” 24 (2018). 1126-6244, s. 184-194.
 2. Strategie kontaktu z sacrum w sytuacji niepewności i zagrożenia (na podstawie chrześcijańskich źródeł z obszaru późnoantycznego Egiptu). W: Człowiek w sytuacji, nie tylko z perspektywy psychologa. Studia inspirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego. Red. B. Bokus, E. Kosowska. Warszawa. Wydawnictwa UW. Warszawa 2018. ISBN: 978-83-235-3438-9, s. 286-301.
 3. Greckie i koptyjskie Męczeństwo Św. Menasa: wstęp i przekład z komentarzem. “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 51 (2018). 0137-3447, s. 361-375.
 4. Monastic Origins of the Nag Hammadi Codices (razem z Ewą Wipszycka-Bravo). “Adamantius” 23 (2017). ISSN: 1126-6244, s. 432-458.
 5. Apokaliptyka w pismach z Nag Hammadi: [uwagi wstępne] (z Wincentym Myszorem). W: Apokaliptyka w pismach gnostyckich. Red. Agata Sowińska. Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora. Katowice 2017. ISBN: 978-83-61458-35-7, s. 9-22.
 6. Wino wśród mnichów w arabskim Egipcie. W: Hermeneutyka wina. Red. Anna Kucz, Patrycja Matusiak. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2017, s. 103-121.
 7. Ostraka z Teb Zachodnich jako źródło do badań nad duchowością i wyobrażeniami religijnymi mnichów egipskich. U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 15 (2016). ISSN: 2080-8097, s. 165-193.
 8. Zabudowa i wyposażenie folwarków ordynacji mysłowickiej w świetle inwentarza z 1769 r. W: Życie codzienne na terenie współczesnych Katowic w minionych epokach. Red. Antoni Barciak. Muzeum Historii Katowic. Katowice 2019. ISBN: 978-83-64356-35-3, s. 25-42.
 9. Rolnictwo i rolnicy w Bogucicach: ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Nyców. Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Chorzów 2017. ISBN 978-83-948607-1-4, ss. 226.
 10. Mecenat obywatelski w świetle inskrypcji z katowickich kościołów. W: Założyciele miasta oraz mecenasi nauki, kultury i sztuki w dziejach Katowic. Red. Antoni Barciak. Muzeum Historii Katowic. Katowice 2017. ISBN: 978-83-64356-22-3, 63-82.

Przemysław Piwowarczyk, PhD
Associate Professor in the Institute of History and the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

przemyslaw.piwowarczyk@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-5812-6672

https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Piwowarczyk

https://scholar.google.com/citations?user=RdNFklwAAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://serialycz.academia.edu/Przemys%C5%82awPiwowarczyk

Research interests:

Nag Hammadi and Manichaean studies, Coptic monasticism, late ancient Egypt.

Selected publications:

 1. The Memorisation of the Bible among the Egyptian Clergy and Monks / Przemysław Piwowarczyk.// In: The Bible in the Patristic Period. – Leuven : Peeters Publishers, 2021. – pp. 87-98. – ISBN 978-90-429-4293-6
 2. Sethians and their Texts in Christian Egypt in the 4th and 5th Centuries / Przemysław Piwowarczyk.// Studi Mater. Stor. Religioni. – 2020, issue 1, pp. 99-116
 3. Microtheologies behind the Biblical amulets : Six case studies / Przemysław Piwowarczyk.// J. Juristic Papyrology. – Vol. 49 (2019), pp. 253-279
 4. Religious Diversity in Late Antique Egypt Through the Lenses of New Philology. Remarks on the Recently Published Volume Edited by H. Lundhaug and L. Jenott / Przemysław Piwowarczyk, Ewa Wipszycka.// Adamantius (Pisa). – Vol. 25 (2019), pp. 452-463
 5. Preliminary remarks on the recently identified leaves with Martyrium Petri from Sheikh Abd el-Gurna / by Przemysław Piwowarczyk.// Adamantius (Pisa). – Vol. 24 (2018), pp. 184-194

Research grants:

 • The relationship between demonology of Nag Hammadi texts and demonology of the late ancient magic, principal investigator,
 • Monks and Monastic Communities in the Eastern Mediterranean from the 4th to 8th centuries AD, team member.

Academic outreach and engagement:

 • lectures popularizing antiquity, the Third Age University in Czerwionka-Leszczyny,
 • regional knowledge popularization in cooperation with MDK Bogucice-Zawodzie.

 

Przemysław Piwowarczyk

return to top