Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sylwester Fertacz

17.01.2020 - 20:36, aktualizacja 13.07.2021 - 14:22
Redakcja: am

dr hab. Sylwester Fertacz

Kierownik Zakładu Historii Najnowszej 1918-1945 IH UŚ (2011-2018), redaktor serii: Historia Wydawnictwa UŚ; red. nacz. czasopisma „Wieki Stare i Nowe” (2011-2016). Współinicjator i inicjator badań z zakresu słowianofilstwa polskiego w XX wieku, wywózki Górnoślązaków do pracy przymusowej w ZSRR w 1945 r. oraz Marca ’68 r. w uczelniach śląskich. Autor m.in.: Komitet Wszechsłowiański w Moskwie 1941-1947. Wyd. UŚ. Katowice 1991; Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej. Wyd. UŚ. Katowice 2000; Marzec 1968 roku w województwie katowickim. Wyd. UŚ. Katowice 2009 (we współautorstwie z K. Miroszewskim); A Contribution to the Establishment and Activity of the American Slav Congress during World War II.  „Acta Poloniae Historica” 1995, t. 72, s. 128-138; Von Brudern und Schwestern. Das Allslawische Komitee in Moskau 1941-1947. “Osteuropa” (Leipzig) 2009, Nr 12, s. 139-152;Tragedia górnośląska 1945 r. W: Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych. Studia i szkice. Red. E. Kowalczyk et al. Łódź 2014, ss. 521-537.

Sylwester Fertacz, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

sylwester.fertacz@us.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2476-4593

Google Scholar

ResearchGate

Research interests:

Eastern Europe, Slavophilia

Recent publications:

  1. Czas wojny 1939-1945 [The time of war 1939-1945] /in:/ Oświęcim – miasto pogranicza, 1, eds. Bożena Czwojdrak, Kazimierz Miroszewski, Piotr Węcowski, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, pp. 247-269. ISBN 978-83-235-3303-0 (1.1-2).
  2. „Zdrada” generała Lucjana Żeligowskiego [General Lucjan Żeligowski’s “betrayal”] /in:/ Na drodze do wyjaśnienia problemów politycznych, ed Anna Czyż, Sebastian Kubas, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, pp. 779-788. ISBN:978-83-226-3393-9.
  3. Idea jedności słowiańskiej na forum Rady Narodowej RP w latach 1939-1945 [Slavic unity in the National Council of Poland 1939-1945] /in:/ Depozyt Niepodległości. Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939-1991), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, pp. 69-86. ISBN: 978-83-8019-882-1. (co-author: Marcela Gruszczyk)
  4. Hołodomor – zorganizowane ludobójstwo [Hołodomor – the well-organized genocide]. “Wieki Stare i Nowe”, Vol. 13(18), wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2018, pp. 263-272. ISSN: 1899-1556.
  5. Organizacja i zakres działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie w latach 1922-1939 [The organization and scope of the activity of the Social Insurance Institution in Chorzów 1922-1939] /in:/ Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku 1922-2017, eds. Wiesław Koczur, Zofia Muczko, wyd. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa-Chorzów 2018, pp. 65-101. ISBN: 978-83-948669-6-9.

 

Sylwester Fertacz

return to top