Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Andrzej Polak

20.02.2020 - 15:22, aktualizacja 29.01.2023 - 12:10
Redakcja: krzysztofjawor

dr hab. Andrzej Polak, prof. UŚ

andrzej.polak@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3665-0115

Pole moich zainteresowań badawczych obejmuje fantastykę rosyjską, zastosowanie teorii i badań postkolonialnych/postzależnościowych do literatury rosyjskiej, a także rosyjskojęzyczną literaturę Izraela

Doktorat: Proza historyczna Bułata Okudżawy (2002)

Habilitacja: Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna (2016)

Najważniejsze publikacje:

Książki

 1. A. Polak: Grając przeszłością i przyszłością. Rosyjska fantastyka alternatywna i socjologiczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015.
 2. A. Polak: Proza historyczna Bułata Okudżawy: z problemów gatunku i intertekstualności. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006.

Artykuły

 1. Rosyjskie. Europejskie. Oświecone. Rozumne. O obecności Rosji w Azji Środkowej (i nie tylko)?/Andrzej Polak.//Stud.Ross.Posn.- Vol. 45, nr 1(2020), s.89-98. ISSN 6884. DOI: 10.14746/strp.2020.45.1.8
 2. Tęsknota za imperium w najnowszej fantastyce rosyjskiej / Andrzej Polak.// Stud. Ross. Posn. – Vol. 44, nr 1 (2019), s. 83-100. ISSN 0081-6884.
 3. O postkolonializmie i Czeczenii : uwagi na marginesie lektury opowieści Władimira Makanina „Kavkazkij plennyj” / Andrzej Polak.// W: Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje : księga ofiarowana Pani Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz. – Katowice : Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2018. – S. 313-342. – ISBN 978-83-7164-972-1
 4. „Dzień Oprycznika” Władimira Sorokina, czyli o chorej Rosji, która „wyzdrowiała” / Andrzej Polak.// W: Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 319-331. – ISBN 978-83-8012-150-8
 5. Antyutopia liberpunktu i rosyjska fantastyka imperialna / Andrzej Polak.// W: Rosja w zbliżeniach : szkice o literaturze rosyjskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej. – Katowice : „Śląsk”, 2016. – S. 227-254. – ISBN 978-83-7164-914-1
 6. A. Polak: Poza cenzurą. O pewnym aspekcie twórczości braci Strugackich. W: Od „Zapisu”… do zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. Red. naukowa: B. Bakuła, A. Matusiak, E. Tyszkowska-Kasprzak. Wrocław-Wojnowice 2018.
 7. A. Polak: Dekonstrukcja Imperium. („Asan” Władimira makanina). W; „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” tom 28.
 8. A. Polak: kolonizacja wewnętrzna Rosji w ujęciu Aleksandra Etkinda. W: „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”. Tom 8/2020.

Andrzej Polak, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Literary Studies

Faculty of Humanities

andrzej.polak@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0002-3665-0115

 

Research interests:

fantastyka rosyjska, badania postkolonialne, Rosja, rosyjskojęzyczna literatura Izraela

Recent publications:

 1. “Rosyjskie. Europejskie. Oświecone. Rozumne. O obecności Rosji w Azji Środkowej (i nie tylko)?” [Russian. European. Enlightened. Rational. On Russia’s presence in Central Asia (and beyond)?], Ross.Posn. Vol. 45, No. 1(2020), pp. 89-98. ISSN 6884. DOI: 10.14746/strp.2020.45.1.8
 2. Tęsknota za imperium w najnowszej fantastyce rosyjskiej” [Yearning for the empire in recent Russian speculative fiction], Ross. Posn. – Vol. 44, No. 1 (2019), pp. 83-100. ISSN 0081-6884.
 3. O postkolonializmie i Czeczenii: uwagi na marginesie lektury opowieści Władimira Makanina ‘Kavkazkij plennyj’” [On postcolonialism and Chechnya: remarks on the margins of reading Vladimir Makanin’s story „Kavkazkij plennyj”]. In Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje : księga ofiarowana Pani Profesor Alicji Wołodźko-Butkiewicz, Katowice: Wydawnictwo Naukowe ‘Śląsk’, 2018, pp. 313-342. ISBN 978-83-7164-972-1
 4. “’Dzień Oprycznika’ Władimira Sorokina, czyli o chorej Rosji, która ‘wyzdrowiała’” [“Oprichnik Day” by Vladimir Sorokin, or about a sick Russia that has “recovered’]. In Choroba – ciało – dusza w literaturze i kulturze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, pp. 319-331. ISBN 978-83-8012-150-8
 5. Antyutopia liberpunktu i rosyjska fantastyka imperialna” [Liberpoint’s anti-utopia and Russian imperial speculative fiction]. In Rosja w zbliżeniach : szkice o literaturze rosyjskiej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, pp. 227-254. ISBN 978-83-7164-914-1

 

Andrzej Polak - zdjęcie profilowe

return to top