Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa

Joanna Warmuzińska-Rogóż

20.02.2020 - 16:57, aktualizacja 18.02.2021 - 11:48
Redakcja: krzysztofjawor

dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ – ur. 1977; literaturoznawczyni, przekładoznawczyni; ukończyła filologię romańską w Uniwersytecie Śląskim (2001), politologię w École inernationale d’Études politiques UŚ (2002) oraz studia podyplomowe dla tłumaczy konferencyjnych (Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, 2006); obroniła rozprawę doktorską o postaci literackiej w Kronikach powieściowych Jeana Giono (2005). Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o literaturze quebeckiej i przekładzie literackim, w tym rozprawy habilitacyjnej Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce (2016) uhonorowanej nagrodą im. Pierre’a Savarda (Pierre Savard Award) w kategorii najlepszej obcojęzycznej książki kanadystycznej. Do roku 2019 adiunkt w Zakładzie Badań Literackich i Przekładu Literackiego UŚ, w latach 2016-2019 zastępczyni Dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki ds. Nauki; od 2019 roku zastępczyni Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, w latach 2010-2013 i 2019-2022 członkini Komisji Rewizyjnej. Tłumaczka przysięgła języka francuskiego.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8195-0099

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Warmuzinska-Rogoz

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:

De Langlois à Tringlot. L’effet-personnage dans les « Chroniques romanesques » de Jean Giono. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009. https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/11850

Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/11854

Redakcja i współredakcja:

De la fondation de Québec au Canada d’aujourd’hui 1608–2008. Rétrospections, parcours et bilans. Red. Krzysztof Jarosz, Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż. PARA. Katowice 2009.

Antologia współczesnej noweli quebeckiej. Red. Krzysztof Jarosz, Joanna Warmuzińska-Rogóż. Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek. Katowice 2011.

Traverser les frontières. Mélanges offerts au Professeur Krzysztof Jarosz. Red. Anna Czarnowus, Joanna Warmuzińska-Rogóż. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014.

TransCanadiana, nr 3, „Écrivains – professeurs”. Red. Zuzanna Szatanik, Joanna Warmuzińska-Rogóż. Katowice: PARA, 2010.

Romanica Silesiana, nr 13 (1). Red. Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Najnowsze publikacje:

 „Od przekładu do twórczości, czyli o quebeckich feministkach, anglokanadyjskich tłumaczkach i przekładowym continuum”. W: „Między Oryginałem a Przekładem”. Vol. 24, nr 40/2018. Adriana Jastrzębska, Marzena Chrobak (red.), s. 65-77. http://akademicka.pl/ojs/index.php/moap/article/view/22/14

„Autorka i tłumaczka: dwie pełnoprawne postacie? O przekładzie feministycznym w Kanadzie na przykładzie Lettres d’une autre Lise Gauvin i „przekładu w rodzaju żeńskim” Susanne de Lotbinière-Harwood”. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T. 9, cz. 1 (2018). Katarzyna Majdzik (red.), s. 147-160. http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7447/5581

„« Quand la littérature éclate sur le web». Le quotidien comme projet créateur”. W: «Romanica Silesiana», nr 1 (13)/2018. Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż (red.), s. 69-80. https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/9171

„Traducteur: auteur ou guide ? Letters from an Other de Lise Gauvin au- delà du stéréotype”. W : « Romanica Silesiana », nr 2 (16)/2019, s. 306-318. https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/12252

„Na pograniczu twórczości i przekładu : „Transfiguration” Edwarda D. Blodgetta i Jacques’a Braulta”. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich” – T. 10, cz. 1 (2020), s. 63-77. https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/9483

Joanna Warmuzińska-Rogóż, PhD, DLitt.

Associate Professor in the Institute of Literary Studies, Faculty of Humanities

Deputy Director of the Institute of Literary Studies

 

joanna.warmuzinska-rogoz@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8195-0099

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Warmuzinska-Rogoz

 

Research interests:

Translation studies, translation and translator in Canadian and Québec context, Québec literature

Recent publications:

  1. “Na pograniczu twórczości i przekładu : „Transfiguration” Edwarda D. Blodgetta i Jacques’a Braulta” [On the borders of creative writing and translation: “Transfiguration” by Edward D. Blodgett and Jacques Brault]. Przekłady Literatur Słowiańskich, Vol. 10, No, 1, 2020, pp. 63-77. https://journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/9483
  2. „Traducteur: auteur ou guide ? Letters from an Other de Lise Gauvin au- delà du stéréotype” [Translator: an author or a guide? “Letters from an Other” by Lise Gauvin beyond the stereotype]. Romanica Silesiana, 2 (16), 2019, pp. 306-318. https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/12252
  3. „Autorka i tłumaczka: dwie pełnoprawne postacie? O przekładzie feministycznym w Kanadzie na przykładzie Lettres d’une autre Lise Gauvin i „przekładu w rodzaju żeńskim” Susanne de Lotbinière-Harwood”. [Author and translator: Two full-fledged characters? On the feminist translation in Canada on the example of “Lettres d’une autre” by Lise Gauvin and “Feminine Translation” by Susanne de Lotbinière-Harwood]. Przekłady Literatur Słowiańskich, 9 (1), 2018, Katarzyna Majdzik (red.), pp. 147-160. http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS/article/view/7447/5581
  4. „ «Quand la littérature éclate sur le web ». Le quotidien comme projet créateur” [When the literature “breaks out on the Internet”. Everyday life as a creative project]. W : « Romanica Silesiana », No. 1 (13)/2018. Ewelina Berek, Joanna Warmuzińska-Rogóż (eds.), pp. 69-80. http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/romanica_silesiana_113_wersja_elektr._z_okl.pdf
  5. Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce. [Sketches on literary translation. The literature from Quebec in Poland]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. (Pierre Savard Award) https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/11854

Academic outreach and engagement:

  1. „Codzienność tłumacza wytłumaczona naukowo”- a public lecture delivered to the audience of 4th Silesian Festival of Science, January 2020.
  2. „Dwujęzyczny oryginał i niemożliwy przekład: wokół récit/story L’homme invisible/The Invisible Man Patrice’a Desbiens’a” – a public lecture delivered to the audience of the Day of Quebec Culture, University of Silesia (also co-organizer), December, 2019.
  3. „O energicznych tłumaczach, oryginalnych oryginałach i (nie)możliwych przekładach. Kanadyjskie przekładańce” ”- a public lecture delivered to the audience of 3rd Silesian Festival of Science, January 2019.

 

return to top