Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Lucyna Sadzikowska

20.02.2020 - 17:35, aktualizacja 08.03.2022 - 10:48
Redakcja: krzysztofjawor

dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ – literaturoznawczyni, członkini redakcji rocznika naukowego „Narracje o Zagładzie” i zespołu redakcyjnego „Bibliotheca Nostra”. Z prof. dr hab. Krystyną Heską-Kwaśniewicz opracowała i wstępem opatrzyła Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek, które były nominowane do Nagród Historycznych „Polityki” w kategorii wydawnictw źródłowych. W 2017 roku wydała książkę Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka, a w 2019 roku monografię Listy z lagrów i więzień. 1939-1945. Wybrane zagadnienia. W 2019 roku ukazała się publikacja Działalność poselska Gustawa Morcinka, czyli katalog ludzkiej biedy. Dokumenty w opracowaniu Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Lucyny Sadzikowskiej. W 2020 roku opracowała z prof. dr hab. Krystyną Heską-Kwaśniewicz Głosy z „Ostatniego kręgu”: korespondencja z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Kreta i Zofii Hoszowskiej-Kretowej.

Lucyna Sadzikowska, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Literary Studies

Deputy Dean for Development, Faculty of Humanities

lucyna.sadzikowska@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0002-5509-4513

https://www.researchgate.net/profile/Lucyna_Sadzikowska

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=4NZdvhYAAAAJ

 

Research interests:

post-concentration-camp literature, epistolography, editing of egodocuments

Recent publications: 

 1. Lucyna Sadzikowska: Listy z lagrów i więzień 1939-1945. Wybrane zagadnienia [Letters from concentration camps and prisons 1939-1945. Selected issues]. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2019, 333 pages. ISBN978-83-8099-059-3.
 2. Działalność poselska Gustawa Morcinka czyli katalog ludzkiej biedy: dokumenty [Gustaw Morcinek’s activity as Member of Parliament or the catalogue of human poverty: Documents]. Compiled by Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Lucyna Sadzikowska. Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019, 248 pages.  ISBN 978-83-8098-714-2.
 3. Zofia Kossak i jej czasy [Zofia Kossak and her times]. Elżbieta M. Kur, Lucyna Sadzikowska (eds.). Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2019, 152 pages. ISBN 978-83-7051-958-2.
 4. Lucyna Sadzikowska: Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka [Looking for the keys. On post-concentration-camp literature of Gustaw Morcinek]. Katowice: „Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2017, 288 pages. ISBN 978-83-7164-913-4.
 5. Lucyna Sadzikowska: „Zwrot ku zwierzętom” w prozie Gustawa Morcinka: rekonesans [“Turning to animals” in Gustaw Morcinek’s prose: A reconnaissance]. „Narracje o Zagładzie”. No. 3 (2017), pp. 172-188.

Research grants:

 1. Rola czytelnictwa w wybranych obozach koncentracyjnych – zebranie materiałów źródłowych [The role of reading in selected concentration camps — source materials collecting] (project manager, the research project of the National Science Centre, Miniatura 2, 16 October, 2018–15 October, 2019).
 2. Panteon Górnośląski – badania naukowe [the Upper Silesia Pantheon — research] (project participant, the research project of the Ministry of Science and Higher Education, 22 February, 2020–21 February, 2021)

Academic outreach and engagement (3):

 1. „Transmisja międzypokoleniowa — listy z lagrów i więzień 1939-1945” [Inter-generational transmission — letters from concentration camps and prisons 1939-1945] – lecture, the 4th Silesian Science Festival, 26 January, 2020.
 2. Guest in the debating club, the Polish Literature Section of the Local Library in Karwina-Frysztat, 6 March, 2018.
 3. The workshop for children and adolescents, entitled “(Z)maluję coś z bandą Czarnej Julki,” the Silesian Science Festival, 1 December, 2017.

 

Lucyna Sadzikowska zdjęcie portretowe

return to top