Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Paweł Jędrzejko

22.01.2020 - 11:49, aktualizacja 23.04.2021 - 16:16
Redakcja: krzysztofjawor

Paweł Jędrzejko – urodził się 27 czerwca 1970 w Katowicach. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Stopień doktora nauk humanistycznych za rozprawę poświęconą egzystencjalizmowi Hermana Melville’a uzyskał w roku 2000. Od 1994 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach[1]. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za cykl publikacji poświęcony dziełu i myśli Hermana Melville’a[2].

Działalność naukowa:

W kadencji 2003–2009, a następnie od roku 2013 członek zarządu International American Studies Association; współtwórca i wieloletni redaktor czasopisma Review of International American Studies[3]. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: The Melville SocietyModern Language AssociationAmerican Studies Association i Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Er(r)go-Teoria-Literatura-Kultura[4]. Autor licznych artykułów naukowych i popularnych, redaktor tomów zbiorowych[5], autor wielu recenzji i not krytycznych, twórca pierwszych pełnowymiarowych polskojęzycznych opracowań dotyczących Hermana Melville’a[6]. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię i historię literatury i kultury[7], teorię przekładu[8] oraz filozofię[9].

Wychodząc z założenia o dyskursywno-ontycznym charakterze rzeczywistości, Jędrzejko prowadzi kulturoznawcze poszukiwania miejsc wspólnych ludzkiej działalności poznawczej i aktywności twórczej – oraz relacji, jaka zachodzi między świadomością kreatywnej mocy języka a kształtem codziennych, międzyludzkich relacji. Obszary jego szczególnego zainteresowania obejmują filozofię przyjaźni i filozofię egzystencji[10], historię literatury amerykańskiej XIX stulecia[11], literaturę „Amerykańskiego Renesansu”, twórczość Hermana Melville’a, teorie postkolonialne[12] i teorie feministyczne[13].

Jędrzejko prowadził wykłady gościnne w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych (Grinnell College, University of Iowa, Centre College, Massachusetts Institute of Technology). Organizator międzynarodowych konferencji naukowych[14] i wydarzeń popularyzujących naukę[15]. W roku 2009 uzyskał nominację do nagrody Lauru Studenckiego w kategorii „Przyjaciel Studenta” przyznawanej dorocznie przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Śląskiego. W 2016 roku, w uznaniu całokształtu działalności naukowej i organizacyjnej, został wyróżniony Złotą Odznaką Zasłużonego dla Uniwersytetu Śląskiego[16].

Działalność organizacyjna:

Od roku 2013 do 1 października 2019 roku, kiedy nastąpiły zmiany organizacyjne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Paweł Jędrzejko pełni funkcję Kierownika Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego[17]. W latach 2012–2013 Jędrzejko pełnił również funkcję Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Rekrutacji; w tym też okresie był członkiem Komisji ds. Optymalizacji Działań Administracji oraz Zespołu ds. Fundraisingu. W latach 2013–2017 piastował stanowisko dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Jako dyrektor Wydawnictwa był odpowiedzialny za wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i implementację platform elektronicznych dla potrzeb publikacji i dystrybucji prac naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz reorganizację strukturalną podległej sobie jednostki w celu dostosowania jej do wymogów współczesnego rynku wydawniczego[18]. Dla tych przyczyn, w latach 2015–2016 został powołany do Zespołu Doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Otwartego Dostępu do treści naukowych[19] oraz był przedstawicielem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w grupie kontaktowej przy Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów. Reprezentował też Uniwersytet Śląski w Katowicach w negocjacjach z kluczowymi międzynarodowymi partnerami z ekosystemu społeczno-ekonomicznego UŚ i w tym wymiarze pełni funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inteligentnej Metropolii Śląskiej Smarter Silesia[20]. Jędrzejko był inicjatorem powołania dwóch specjalności studiów: „SPRINT – Studia Projektowania Rozrywki Interaktywnej” (koordynowanej później przez Marcina SarnkaMałgorzatę Łuszczak i Urszulę Boryczkę)[21], oraz „Amerykanistyka w stosunkach międzykulturowych i dyplomacji”[22]. (Biogram na podstawie Wikipedii)

Strony internetowe / personal websites:

Paweł Jędrzejko (IKILA)
Paweł Jędrzejko (OPI)
Paweł Jędrzejko (PBN)
Paweł Jędrzejko (Recenzenci)
Paweł Jędrzejko (WorldCat)
Paweł Jędrzejko (ResearchGate)
Paweł Jędrzejko (Academia.edu)

Pełne CV z listą publikacji (w językach polskim i angielskim) / Full bilingual resume (including full list of publications):

Paweł Jędrzejko (Resume)

Wybrane publikacje/Selected Publications:

Książki autorskie i współredagowane/Books authored and coedited:

 1. Zbigniew Białas, Paweł Jędrzejko, Julia Szołtysek, eds. Culture and the Rites/Rights of Grief, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013. Pages: 260. ISBN978-1-4438-5059-9
 2. Zbigniew Białas, Paweł Jędrzejko, Karolina Lebek, eds. Inside-Out: Discourses of Interiority and Worldmaking Imagination, Bielsko-Biała: Wydawcnictwo WSEH, 2012. Pages: 277. ISBN978-83-928226-3-9
 3. Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik, eds. Secret Sharers: Melville, Conrad and Narratives of the Real, Zabrze: M-Studio, 2011. Pages: 395. ISBN978-83-62023-56-1
 4. Paweł Jędrzejko, Milton M. Reigelman, Zuzanna Szatanik, eds. Hearts of Darkness: Melville, Conrad and Narratives of Oppression, Zabrze: M-Studio, 2010. Pages: 262. ISBN978-83-62023-40-0
 5. Paweł Jędrzejko. Płynność i egzystencja. Doświadczenie lądu i morza a myśl Hermana Melville’a, Katowice: Bananaart.pl/ExMachina/M-Studio, 2008. Pages: 372. ISBN978-83-88427-76-3 (in Polish)
 6. Paweł Jędrzejko. Melville w kontekstach czyli prolegomena do studiów melvillistycznych (kierunki badań–biografia-kultura), Katowice: Bananaart.pl/ExMachina/M-Studio, 2007. Pages: 157. ISBN83-88427-50-4 (in Polish)
 7. Wojciech Kalaga, Eugeniusz Knapik, eds., Paweł Jędrzejko, Stanisław Kosz, Marcin Trzęsiok – assistant eds. Styl późny w muzyce i literaturze, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2002. Pages: 240. ISBN978-83-716-4304-0 (in Polish)
 8. Teresa Pyzik, Paweł Jędrzejko, eds. Reflections on Ethical Values in Post(?)Modern American Literature, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2000. Pages: 238. ISBN83-226-0962-0

Punktowane czasopisma naukowe:

 1. Zastępca Redaktora Naczelnego „Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura” http://www.errgo.pl
 2. Managing Editor / Founding Editor „Review of International American Studies” http://www.rias-journal.org

 

Paweł Jędrzejko - zdjęcie profilowe

return to top