Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

Edycja stron profilowych pracowników – pierwsze kroki

22.05.2020 - 05:34 aktualizacja 05.10.2020 - 20:10
Redakcja: Dawid Czapla

System WordPress, na bazie którego zbudowana jest nowa witryna Instytutu Matematyki (oraz cały serwis internetowy Uniwersytetu Śląskiego), umożliwia edycję określonych stron oraz tworzenie nowych wszystkim pracownikom UŚ dysponującym odpowiednimi uprawnieniami.

W szczególności, każdy z pracowników IM oraz pracowników dydaktycznych WNŚiT związanych z kierunkiem matematyka ma możliwość edycji swojej strony profilowej wchodzącej w skład nowej witryny IM (do której przejść można tutaj, klikając w odpowiednie łącze) oraz utworzenia nowej strony (z dodatkowymi materiałami), którą podpiąć można do wspomnianej strony profilowej. Na stronach profilowych znajdują się podstawowe informacje o pracownikach (tj. dane kontaktowe, informacje o stanowisku i specjalności, ORCiD) oraz zakładki, przeznaczone między innymi na CV oraz spis publikacji. Po utworzeniu i aktywacji konta w systemie WordPress oraz uzyskaniu odpowiednich uprawnień do edycji stron, można w szczególności samodzielnie edytować zawartość tych zakładek (uzupełniając lub aktualizując swoje CV, listę publikacji itd.).

Kokpit Wordpress

Aktywacja konta w systemie WordPress i edycja stron


Aby utworzyć konto w systemie WordPress oraz otrzymać odpowiednie uprawnienia należy na początek wykonać następujące kroki:

  1. Zalogować się do wewnętrznej sieci uczelnianej Intranet za pomocą loginu i hasła CSA (czyli takich samych jak np. te do systemu USOS). Samo zalogowanie do tej sieci (bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności) powinno spowodować utworzenia konta w systemie WordPress (przy czym, nie pojawi się tutaj żaden komunikat zwrotny informujący o tym fakcie).
  2. Pobrać i zainstalować klienta Open VPN (postępując zgodnie instrukcją zamieszczoną tutaj), umożliwiającego nawiązanie zdalnego połączenia z siecią uniwersytecką (poprzez wprowadzenie loginu i hasła do poczty UŚ). Klienta można pobrać klikając w odpowiedni link poniżej:
  3. Po otrzymaniu e-maila z zaproszeniem do współtworzenia witryny, kliknąć na zamieszczony w nim link aktywacyjny, będąc jednocześnie połączonym z siecią uniwersytecką przez zainstalowanego wcześniej klienta VPN (wspomniany e-mail wysyłany jest ręcznie przez administratora witryny, dlatego też nie przychodzi natychmiast po zalogowaniu do Intranetu). Po aktywacji konta i wejściu na stronę IM (za pomocą przeglądarki Google Chrome), w górnej części strony powinien pojawić się dodatkowy pasek zawierający opcje edycji stron oraz dostępu do kokpitu WordPress.
  4. Otworzyć kokpit WordPress, wybierając ze wspomnianego paska opcję Moje Witryny → Instytut Matematyki → Kokpit. UWAGA: System WordPress wykorzystuje pliki cookie. Dlatego też korzystanie z niego wymaga włączenia w przeglądarce odpowiednich zezwoleń (zmiana tych ustawień jest możliwa z menu przeglądarki: ustawienia → zaawansowane → ustawienia witryn → pliki cookie i dane stron), przy czym są one zwykle domyślnie włączone.
  5. Na pasku bocznym w kokpicie wybrać opcję Strony, a następnie wyszukać odpowiednią stronę profilową wpisując swoje nazwisko obok przycisku Szukaj stron.
  6. Najechać kursorem myszy na nazwę strony i kliknąć opcję Edytuj. Jeżeli taka opcja nie jest dostępna, oznacza to, że administrator nie nadał jeszcze odpowiednich uprawnień do edycji strony (które również nadawane są ręcznie). Odpowiednie uprawnienia nadane zostaną najprawdopodobniej w przeciągu kilku dni od aktywacji konta. Panel edycji strony można również otworzyć w inny sposób: wystarczy wejść na swoją stronę profilową z poziomu przeglądarki (np. korzystając z menu witryny IM), a następnie wybrać na pasku WordPress opcję Edytuj stronę.

Znacznie dokładniejszy opis powyższych czynności oraz krótkie omówienie sposobu edycji stron oraz korzystania z tzw. biblioteki mediów można znaleźć w instrukcji zamieszczonej tutaj.

return to top