Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Magister Bernard Glat (1904-1968)

Bernard Glat (30.04.1904 – 25.04.1968) urodził się w Kołomyji (woj. stanisławowskie) w Galicji, jako dziewiąte dziecko w rodzinie, w której było już osiem córek. Podstawowe wykształcenie odebrał w chederze, tj. w żydowskiej szkole religijnej, w której uczyli się chłopcy w wieku szkoły podstawowej. Następnie wstąpił do jesziwy, szkoły o poziomie średnim, gdzie wykładano Talmud i zasady judaizmu. Po trzech latach opuścił jesziwę i zdał maturę zaocznie w szkole polskiej.

W latach 1925/26 – 1928/29 odbył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym w zakresie matematyki. Przedstawił pracę magisterską pt. Badanie przebiegu charakterystyk równań Y(x,y) dx = X(x,y) dy w sąsiedztwie punktu osobliwego (charakter topologiczny). Na Jego dyplomie magistra filozofii (dyplom UJ: l 221/37/38) czytamy: „Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Komisji Egzaminacyjnej nadała Panu Glattowi Berlowi stopień magistra filozofii jako dowód zakończenia studiów w zakresie matematyki.”

Przez kilka lat uczył matematyki w liceum w Kołomyji. Do wybuchu wojny mieszkał w Krakowie. Jego pierwsza żona i syn zginęli w czasie wojny w Krakowie, a Bernard Glat po tułaczce w różnych republikach ZSRR wrócił w 1945 roku do Polski. Zamieszkał w Bytomiu, ożenił się po raz drugi. W 1950 roku B. Glat wraz z rodziną przeprowadził się do Katowic, gdzie uczestniczył w tworzeniu Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Pracował na WSP jako wykładowca, z-ca profesora i starszy wykładowca przez cały czas jej istnienia, tzn. od 1950 do 1968 roku. Był kierownikiem Katedry Matematyki (od chwili powstania WSP) i Zakładu Matematyki Stosowanej, a później Katedry Analizy Matematycznej i Zakładu Matematyki Stosowanej. Włożył dużo pracy w organizację Sekcji Matematyk WSP w Katowicach i rozwój młodej kadry. W ten sposób przyczynił się do rozwoju śląskiego środowiska matematycznego.

Zmarł po ciężkiej chorobie (rak wątroby) 25 kwietnia 1968 roku. Pochowany został na cmentarzu żydowskim w Katowicach.

Opracowała: dr Krystyna Skórnik (uaktualniono 19 marca 2021 r.)

img
return to top