Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Doktor Marian Panczakiewicz (1903-1997)

Marian Panczakiewicz (11.01.1903 – 01.07.1997) urodził się w Tarnowie. Czteroletnią szkołę podstawową ukończył w Gorlicach w 1913 r., ośmioletnie gimnazjum klasyczne w 1922 r. w I Państwowym Gimnazjum im. J. Długosza w Nowym Sączu. W latach 1922 do 1926 studiował matematykę i fizykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W okresie międzywojennym pracował w szkolnictwie średnim w Bielsku (1926 – 1934), a następnie w Mikołowie (do wybuchu wojny). Po wybuchu wojny zmuszony był opuścić Śląsk. Osiedlił się najpierw przy rodzinie w Nowym Sączu. Od 1940 r. objął posadę nauczyciela w szkole podstawowej w Mszanie Dolnej, gdzie pracował do 6 marca 1945. Równocześnie od września 1940 r. do 20 stycznia 1945 r. prowadził tajne nauczanie z matematyki i fizyki na terenie powiatu limanowskiego. Po wojnie, od 7.03.1945 r. do 31.08.1945 r., pracował jako nauczyciel matematyki w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. A. Mickiewicza w Katowicach, a w okresie od 1.09.1945 do 31.08.1951, był nauczycielem matematyki w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.

Dnia 5 marca 1948 r. otrzymał dyplom magistra matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dnia 1 września 1951 r. został przeniesiony do WSP w Katowicach. Pracował tam na stanowisku starszego wykładowcy przez cały czas istnienia WSP, tj. do r. 1968, pełniąc w latach akademickich 1954/5 – 1957/8 funkcję prodziekana Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. W powstałym Uniwersytecie Śląskim pracował tylko jeden rok; wskutek utraty wzroku zmuszony był przejść na emeryturę (01.09.1069).

Doktoryzował się 29 stycznia 1964 r. na podstawie rozprawy pt. Pojęcie funkcji w nauce i nauczaniu, której promotorem był prof. dr Jerzy Słupecki z WSP w Opolu.

Dr Marian Panczakiewicz jest autorem trzech prac naukowych, opublikowanych w Zeszytach Naukowych WSP w Katowicach oraz podręcznika pt. Logika matematyczna, wydanego w r. 1970 przez Uniwersytet Śląski.

Opracowała: dr Krystyna Skórnik

return to top