Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Magister Martin Grinč (1970-1999)

Martin Grinč urodził się 15 kwietnia 1970 roku w Starej Lubowni na Słowacji, a zmarł 18 stycznia 1999 roku.

W roku 1988 podjął studia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył je z wyróżnieniem, uzyskując dyplom magistra matematyki. 21 czerwca 1993 roku obronił pracę magisterską O zbiorach miary zero w przestrzeniach liniowo-topologicznych, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Karola Barona.

1 września 1993 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Śląskim w Zakładzie Analizy Rzeczywistej Instytutu Matematyki, gdzie pracował aż do śmierci. Miesiąc później w instytucie tym podjął studia doktoranckie, na które otrzymał 4-letnie stypendium Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Słowackiej. 23 czerwca 1998 roku Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego wszczęła przewód doktorski mgrowi Mar-tinowi Grinczowi. Promotorem w tym przewodzie został dr hab. Witold Jarczyk. W styczniu 1999 roku mgr Grinč złożył rozprawę doktorską na temat O pewnych klasach przekształceń odcinka i kwadratu związanych ze zbiorami niezmienniczymi. 12 stycznia Rada Instytutu postanowiła zaproponować recenzentów i składy komisji egzaminacyjnych w jego przewodzie doktorskim. Sześć dni później, po długiej walce z chorobą, mgr Martin Grinč zmarł.

Brał czynny udział w trzech międzynarodowych konferencjach naukowych z teorii iteracji i układów dynamicznych, był uczestnikiem seminariów naukowych z analizy rzeczywistej i z równań funkcyjnych w Katowicach oraz seminariów i warsztatów w Bratysławie i Bańskiej Bystrzycy na Słowacji i w Opawie w Czechach. Opublikował sześć artykułów, w tym:

  1. A nonchaotic map with an infinite set Ω(f)\ω(f), Tatra Mountains Mathematical Publications 8 (1996), 239-245.
  2. On common fixed points of commuting triangular maps, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics 47 (1999), 61-67.
  3. (wspólna z Romanem Hricem i Liubomirem Snohą) The structure of the space C(I,I) from the point of view of Sharkovsky stratification, Topology 39 (2000), 937-946.
  4. (wspólna z Liubomirem Snohą) Jungck theorem for triangular maps and related results, Applied General Topology 1 (2000), 83-92.

Pisał też wiersze, które publikował w Gościu Niedzielnym.

Opracował: dr hab. Witold Jarczyk

return to top