Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Andrzej Tomski

Andrzej Tomski
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Biomatematyka

548

andrzej.tomski@us.edu.pl

0000-0001-6944-0600

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Matematyki
 • Członek Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Kierunku Informartyka Stosowana od 2020 r.
CV CV

Wykształcenie

 • 2006-2011 Studia magisterskie, IM UJ
  Praca magisterska ,,Zagadnienie progu optymalnego w ważonych grach wyborczych” napisana pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Słomczyńskiego, prof. UJ.
 • 2011-2016 Studia doktoranckie, IM UJ
  Praca doktorska ,, Kawałkami deterministyczne Procesy Markowa w modelach biologczinych” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Rudnickiego.

Nagrody

 • 2015 r. Nagroda Stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dla Najlepszych Doktorantów na podstawie oceny listy publikacji oraz opinii dr hab. Andrzeja Bieleckiego, prof. AGH.

Zatrudnienie

 • 2012-2014 Bioinformatyk, programista Python w projekcie POIG DeMeTer Depresja – mechanizmy – terapia  w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie.
 • 2014-2018 Konsultant ds. edukacji matematycznej oraz informatycznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej Edukacji Matematycznej Edu&Math w Krakowie.
 • 2014-2016 pracownik badawczy, programista C++ w projekcie Unconventional phases of strongly correlated systems – the Gutzwiller Wave Function solution w Instytucie Fizyki UJ w Krakowie.
 • 2014 – obecnie 4D Group, konsultant ds. matematycznych metod informatyki.
 • 2015 Maspex Wadowice, konsultant ds. metod statystycznej analizy danych.
 • 2016-2019 Statystyk, programista w ramach współpracy naukowej z Wydziałem Leśnym w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
 • 2018-2019 Kierownik grantu MINIATURA 2 o tytule Kawałkami deterministyczne procesy Markowa w złożonych modelach biofizycznych z blisko miesięcznym pobytem w Szwecji na szkole From Molecular Basis to Predictability and Control of Evolution w lipcu 2019 r.
 • 2016-obecnie Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zainteresowania badawcze

biomatematyka (szczególnie modele oparte o układy dynamiczne i procesy Markowa), statystyka i data science (szczególnie: uczenie maszynowe), programowanie i zastosowania informatyki (szczególnie: praktyczne aspekty Pythona) edukacja matematyczno-informatyczna (szczególnie: dyskusja o konieczności przebudowy programu nauczania w szkołach i na uczelniach wyższych).

Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dostępy jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Andrzej Tomski The dynamics of enzyme inhibition controlled by piece-wise deterministic Markov process „Semigroups of Operators – Theory and Applications, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics”, Springer (2014).
2. Marcin Piechota, Ryszard Przewłocki, Andrzej Tomski AnnoGene – RESTful web service to annotate genomic features Journal of Applied Computer Science Methods Vol. 6 No 2 (2014), 101-110.
3. Andrzej Tomski The toy model with two strong players in a weighted voting game Mathematica Applicanda (Matematyka Stosowana) (2014), 259-272.
4. Ryszard Rudnicki, Andrzej Tomski On a stochastic gene expression with pre-mRNA, mRNA and protein contribution. Journal of Theoretical Biology 387 (2015), 54-67.
5. Jan Kaczmarczyk, Andrzej Tomski Gutzwiller wave function for finite systems: superconductivity in the Hubbard model. Journal of Physics Condensed Matter 28(17) (2016).
6. Marcin Piechota, Michał Korostyński, Joanna Ficek, Andrzej Tomski, Ryszard Przewłocki Seqinspector: Position-based navigation through the ChIP-seq data landscape to identify gene expression regulators. BMC Bioinformatics 17(85) (2016).
7. Andrzej Tomski, Maciej Zakarczemny On some cancellation algorithms. Notes on Number Theory and Discrete Mathematics Volume 23 (2017), 101-114.
8. Jerzy Szwagrzyk, Anna Gazda, Dorota Dobrowolska , Ewa Chećko, Jakub Zaremba, Andrzej Tomski Tree mortality after wind disturbance differs among tree species more than among habitat types in a lowland forest in northeastern Poland. Forest Ecology and Management Aug 15; 398 (2017), 174-184.
9. Andrzej Tomski, Maciej Zakarczemny A note on Browkin and Cao cancellation algorithm. Technical Transactions Volume 7 (2018).
10. Jerzy Szwagrzyk, Anna Gazda, Dorota Dobrowolska, Ewa Chećko, Jakub Zaremba, Andrzej Tomski  Natural regeneration following wind disturbance increases the diversity of managed lowland forests in NE Poland. Journal of Vegetation Science 29:898-906.
DOI: 10.1111/jvs.12672.
11. Jerzy Szwagrzyk, Anna Gazda, Zbigniew Maciejewski, Ewa Maciejewska, Andrzej Tomski Forest recovery in a set-aside windthrow is facilitated by fast growth of advance regeneration. Annals of Forest Science (2018) 75: 80.
DOI: 10.1007/s13595-018-0765-z
12. Andrzej Tomski, Agnieszka Kozdęba Application of the Goodwin model to autoregulatory feedback for stochastic gene expression. Accepted to Mathematical Biosciences (2020).
13. Paweł Klimasara, Michael Mackey, Andrzej Tomski, Marta Tyran-Kamińska Randomly switching evolution equations. Nonlinear Analysis: Hybrid Systems (submitted, 2020).
14. Andrzej Tomski, Maciej Zakarczemny Stochastic gene expression revisited. Probability and Mathematical Statistics (submitted, 2020).

return to top