Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Grażyna Łydzińska

Brak zdjęcia
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Analiza Rzeczywista

582

grazyna.lydzinska@us.edu.pl

brak

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
  • Koordynator merytoryczny projektu POWER (edycja 2) w Instytucie Matematyki: Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany (2019 – 2023)
  • Członek Rady Dydaktycznej na kierunku matematyka
  • Członek Zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku matematyka
  • Juror Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków
CV CV

Magister matematyki – wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1999 r.

  • tytuł pracy magisterskiej: Pierwiastki iteracyjne wielomianów
  • promotor: prof. dr hab. Witold Jarczyk

Doktor nauk matematycznych – Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 13 września 2005 r.

  • tytuł pracy doktorskiej: Zanikające i rozszerzające się półgrupy iteracji funkcji wielowartościowych
  • promotor: prof. dr hab. Witold Jarczyk
Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Grażyna Łydzińska On collapsing iteration semigroups of set-valued functions Publicationes Mathematicae Debrecen 64 (2004), 285-298.
2. Grażyna Łydzińska On expanding iteration semigroups of set-valued functions Mathematica Pannonica 15 (2004), 55-64.
3. Grażyna Łydzińska Iteration families for which expansion implies collapse Aequationes Mathematicae 70 (2005), 247–253, doi: 10.1007/s00010-005-2807-5.
4. Grażyna Łydzińska On lower semicontinuity of some set-valued iteration semigroups Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 71 (2009), 5644-5654,
doi: 10.1016/j.na.2009.04.051
5. Grażyna Łydzińska The characterization of some set-valued iteration semigroups Aequationes Mathematicae 89 (2015), 791-802, doi: 10.1007/s00010-014-0270-x.
6. Grażyna Łydzińska On upper semicontinuity of some set-valued iteration semigroups Journal of Difference Equations and Applications 21 (2015), 1244-125,
doi: 10.1080/10236198.2015.1070841.
7. Grażyna Łydzińska On some set-valued iteration semigroups generated by interval-valued functions Aequationes Mathematicae90 (2016), 381-391, doi: 10.1007/s00010-015-0346-2.
8. Grażyna Łydzińska On iterative roots of order n of some multifunctions with a unique set-value point Publicationes Mathematicae Debrecen 93 (2018), 1-8, doi: 10.5486/PMD.2018.7922.
 

return to top