Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr hab. Paweł Gładki

Paweł Gładki
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Profesor Uczelni

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Algebra i Teoria Liczb

527

(32) 359 2228

pawel.gladki@us.edu.pl

0000-0001-5894-650X

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Koordynator programu Erasmus+

CV CV

Habilitacja w dyscyplinie matematyka: osiągnięcie naukowe (cykl 7 prac naukowych) pt. Wybrane zastosowania hiperalgebr w algebraicznej teorii form kwadratowych, recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Banaszek, dr hab. Piotr Krasoń, prof. US, prof. dr hab. Andrzej Nowicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2020, Katowice;

Doktor nauk matematycznych: rozprawa doktorska p.t. The pp conjecture in the theory of spaces of orderings napisana pod kierunkiem prof. Murray’a Marshalla, University of Saskatchewan, 2007, Saskatoon, Kanada;

Magister matematyki: praca magisterska p.t. Hipoteza Riemanna dla ciał funkcji algebraicznych napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Szymiczka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1997, Katowice.

Stypendysta

  • Centre International de Rencontres Mathématiques, Luminy, Francja, 12.XI.2012 – 25.XI.2012;
  • Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Oberwolfach, Niemcy, 30.X.2011 – 13.XI.2011;
  • Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, Toronto, Kanada, 1.I.2007 – 30.IV.2007;

Profesor wizytujący: 

  • Department of Mathematics and Statistics, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada; 1.IX.2014 31.XII.2014;
  • Laboratoire de Mathématiques, Université Savoie Mont Blanc, Chambéry, Francja, 1.IX.2011 – 30.IX.2011;
  • Department of Mathematics and Statistics, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada,1.VII.2010 – 30.IX.2010;

Postdoc: Department of Mathematics and Statistics, University of California Santa Barbara, Santa Barbara, USA, 1.X.2007 – 30.IX.2009;

Przynależność do stowarzyszeń naukowych: AMS, MAA (od 2003), PTM (od 2002);

Znajomość języków obcych: angielski biegle w mowie i piśmie, podstawy niemieckiego i rosyjskiego;

Nagrody i wyróżnienia: Nagroda Rektora UŚ III stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze (2018, 2013), Grant dla Młodych Badaczy przyznawany przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (2012, 2011), Stypendium Konferencyjne przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2010), Travel Award przyznawana przez College of Graduate Studies and Research of the University of Saskatchewan (2007, 2006);

Zainteresowania naukowe: algebraiczna teoria form kwadratowych.

Plan zajęć Plan zajęć

Mój plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. P. Gładki, K. Worytkiewicz Witt rings of quadratically presentable fields Categ. Gen. Algebr. Struct. Appl., 12 (2020), 1-23.
2. P. Gładki Root selections and 2p-th root selections in hyperfields Discuss. Math. Gen. Algebra Appl., 39 (2019), 43-53.
doi: 10.7151/dmgaa.1306

3. P. Gładki n-th root selections in fields Ann. Math. Silesianae, 33 (2019), 106-120.
doi: 10.2478/amsil-2019-0012
4. P. Gładki Witt equivalence of fields: A survey with a special emphasis on applications of hyperfields in: Ordered Algebraic Structures and Related Topics, 169-185, Contemp. Math.697, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2017.
doi: 10.1090/conm/697
5. P. Gładki, M. Marshall Witt equivalence of function fields of curves over local fields Comm. Algebra, 45 (2017), 5002-5013
doi: 10.1080/00927872.2017.1290101
6. P. Gładki, M. Marshall Witt equivalence of function fields over global fields Trans. Amer. Math. Soc. 369 (2017), 7861-7881.
doi: 10.1090/tran/6898
7. P. Gładki A note on Kuhlmann’s fixed point theorems Fixed Point Theory 18 (2017), 565-568.
doi: 10.24193/fpt-ro.2017.2.44
8. P. Gładki A note on the pp conjecture for sheaves of spaces of orderings Commun. Math. 24 (2016), 1-5.
doi: 10.1515/cm-2016-0001
9. P. Gładki, B. Jacob On quotients of the space of orderings of the field Q(x) in: Algebra, Logic and Number Theory, 63-84, Banach Center Publ. 108, Inst. Math., Polish Acad. Sci., Warszawa, 2016.
doi: 10.4064/bc108-0-6
10. P. Gładki, M. Marshall Quotients of index two and general quotients in a space of orderings Fund. Math. 229 (2015), 255-275.
doi: 10.4064/fm229-3-3
11. P. Gładki, M. Marshall Orderings and signatures of higher level on multirings and hyperfields J. K-Theory 10 (2012), 489-518.
doi: 10.1017/is012004021jkt189
12. P. Gładki, B. Jacob On profinite spaces of orderings J. Pure Appl. Algebra 216 (2012), 2608-2613.
doi: 10.1016/j.jpaa.2012.03.038
13. K. Becher, P. Gładki Symbol length and stability index J. Algebra 354 (2012), 71-76.
doi: 10.1016/j.jalgebra.2011.12.027
14. P. Gładki Orderings of higher level in multifields and multirings Ann. Math. Silesianae 24 (2010), 15-25.
15. P. Gładki, M. Marshall On families of testing formulae for a pp formula in Quadratic Forms–Algebra, Arithmetic, and Geometry, 181-188, Contemp. Math. 493, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009.
16. P. Gładki, M. Marshall The pp conjecture for the space of orderings of the field R(x,y) J. Pure Appl. Algebra 212 (2008), 197-203.
doi: j.jpaa.2007.05.006
17. P. Gładki, M. Marshall The pp conjecture for spaces of orderings of rational conics
J. Algebra Appl. 6 (2007), 245-257.
doi: 10.1142/S0219498807002168


Rozdziały w monografiach / recenzowane materiały 
konferencyjne

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. W. Borczyk, P. Gładki, M. Rostański Semipresentable posets and fuzzy sets PP-RAI’2019: Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji, 16-18.10.2019, Wroclaw, Poland: conference proceedings Department of Systems and Computer Networks, Faculty of Electronics, Wroclaw University of Science and Technology, 2019, 2-5.

 

return to top