Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr hab. Sebastian Sitarz

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Systemy inteligencji obliczeniowej

569

(32) 359 17 85

sebastian.sitarz@us.edu.pl

0000-0002-1757-1390

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Magister Matematyki, 1999 – Uniwersytet Śląski, tytuł pracy:  „Funkcje sprzężone”.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, 2003 – Uniwersytet Łódzki, tytuł pracy: „Dyskretne programowanie dynamiczne w strukturach porządkowych i jego zastosowania w ekonomii”.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, 2014 – Uniwersytet Łódzki, na podstawie cyklu publikacji: „Programowanie wielokryterialne –  teoria, metody i zastosowania”.

Plan zajęć Plan zajęć

Poniedziałek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Wtorek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Środa

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Czwartek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Piątek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

 1. Sitarz S., Dynamic Programming with Returns in Random Variables Spaces, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 175, 153-159, 2004.
 2. Sitarz S., Stochastic Orders in Discrete Dynamic Programming, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 194, 61-67, 2005.
 3. Sitarz S., Hybrid methods in multi-criteria dynamic programming, Applied Mathematics and Computation, 180, 38-45, 2006.
 4. Trzaskalik T., Sitarz S., Discrete dynamic programming with outcomes in random variable structures, European Journal of Operational Research, 177, 1535-1548, 2007.
 5. Sitarz S., Sensitivity analysis in linear vector optimization. Multiple Criteria Decision Making, 2, 73-84, 2007.
 6. Sitarz S., Postoptimal analysis in multicriteria linear programming, European Journal of Operational Research, 191, 7-18, 2008.
 7. Sitarz S., Metrics in the compromise hypersphere method, Multiple Criteria Decision Making, 3, 223-232, 2008.
 8. Ramik J., Hanclova J., Trzaskalik T., Sitarz S., Fuzzy Multiobjective Methods in Multistage Decision Problems, Multiple Criteria Decision Making, 3, 195-214, 2008.
 9. Sitarz S., Ant algorithms and simulated annealing for multicriteria dynamic programming, Computers & Operations Research, 36, 433-441, 2009.
 10. Sitarz S., Pareto Optimal Allocations and Dynamic Programming, Annals of Operations Research, 172, 203-219, 2009.
 11. Trzaskalik T., Sitarz S., Dynamic Stochastic problems of profit maximization with partially ordered criteria space, Multiple Criteria Decision Making, 4, 215-226, 2009.
 12. Sitarz S., Dynamic Programming with Ordered Structures: Theory, Examples and Applications, Fuzzy Sets and Systems, 161, 2623–2641, 2010.
 13. Sitarz S., Cykl 2/6 w metodzie sympleks, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą; 31, 293-299, 2010.
 14. Sitarz S., Standard sensitivity analysis and additive tolerance approach in MOLP, Annals of Operations Research, 181, 219-232, 2010.
 15. Sitarz S., Sensitivity analysis of weak efficiency in MOLP, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 28, 445-455, 2011.
 16. Sitarz S., Compromise Hypersphere for Stochastic Dominance Model, Multiple Criteria Decision Making, 6, 231-237, 2011.
 17. Sitarz S., Mean value and volume-based sensitivity analysis for Olympic rankings, European Journal of Operational Research, 216, 232-238, 2012.
 18. Sitarz S., Interactive compromise hypersphere method and its applications, RAIRO – Operations Research, 46, 235–252, 2012.
 19. Sitarz S., The Medal points’ incenter for rankings in sport, Applied Mathematics Letters, 26, 408-412, 2013.
 20. Sitarz S., Reduced Multiplicative Tolerance Ranking and Applications, International Journal of Intelligent Systems and Applications, 5, 50-57, 2013.
 21. Hladik M., Sitarz S., Maximal and supremal tolerances in multiobjective linear programming, European Journal of Operational Research, 228, 93-101, 2013.
 22. Sitarz S., Compromise programming with Tchebycheff norm for discrete stochastic orders, Annals of Operations Research, 211, 433-446, 2013.
 23. Sitarz S., Rankings in sport by pairwise comparison and league table, International Journal of Modern Education and Computer Science 12, 24-30, 2013.
 24. Sitarz S., Use of The Reduced Tolerance Approach to Rank Efficient Solutions, INFOR, 51, 120-129, 2014.
 25. Sitarz S., Parametric LP for sensitivity analysis of efficiency in MOLP problems, Optimization Letters, 8, 85-98, 2014.
 26. Sitarz S., Approaches to sensitivity analysis in MOLP, International Journal of Information Technology and Computer Science, 6, 54-60, 2014.
 27. Sitarz S., Multiple Criteria Dynamic Programming and Multiple Knapsack Problem, Applied Mathematics and Computation, 228, 598-605, 2014.
 28. Sitarz S., Compromise Hypersphere for Multi-Criteria Dynamic Programming, International Journal of Information Engineering and Electronic Business, 7, 1-7, 2015.
 29. Nowak M., Sitarz S., Trzaskalik T., Interactive procedure for multiobjective dynamic programming with the mixed ordered structure, Multiple Criteria Decision Making, 12, 168-184,  2017.
 30. Hladík M., Rada M., Sitarz S., Garajová E.; Range sets for weak efficiency in multiobjective linear programming and a parametric polytopes intersection problem; Optimization, 68, 645-666, 2019
 31. Trzaskalik T., Sitarz S., Dominiak C.; Bipolar method and its modifications; Central European Journal of Operations Research, 27, 625-657, 2019.

 

Współautorstwo monografii naukowych

 1. Trzaskalik T. (Red.), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE Warszawa, 2006.
 2. Trzaskalik T. (Red.), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, PWE Warszawa, 2014.

 

Rozdziały w monografiach naukowych / artykuły konferencyjne

 1. Trzaskalik T., Sitarz S., Dyskretne programowanie dynamiczne w strukturach  porządkowych, In: „Rozvoj regionu v integrujici se Evropie”, Slezska Univerzita v Opave, 639-643, 2001.
 2. Trzaskalik T. Sitarz S., Dynamic programming with partially ordered criteria set, In: Multiobjective and Goal Programming, Physica-Verlag, Heildeberg, Advances in Soft Computing, 186-195, 2002.
 3. Sitarz S., Programowanie dynamiczne z losowymi i rozmytymi parametrami, W: Modelowanie preferencji a ryzyko ’01, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 377-386, 2002.
 4. Błaszczyk T., Michałowski W., Nowak M., Sitarz S., Sztuka S., Targiel K., Trzaskalik T., CD-ROM: Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem  –  opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania, pod red. T. Trzaskalika,  PWE Warszawa, 2003.
 5. Trzaskalik T., Sitarz S., Modele programowania dynamicznego w strukturach porządkowych ,W: Badania Operacyjne i Systemowe 2004. Podejmowanie decyzji. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 15-30, 2004.
 6. Sitarz S., Algorytmy mrówkowe w programowaniu dynamicznym, W: Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych ’04, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 347-362, 2004.
 7. Trzaskalik T., Sitarz S., Discrete Dynamic Programming With Outcomes In Fuzzy Ordered Structures. In: Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance. Mexican Petroleum Institute. St. Petersburg, 238-245, 2004.
 8. Trzaskalik T., Sitarz S., Niezależne zmienne losowe typu skokowego w wielokryterialnym programowaniu dynamicznym, W: Matematyka język uniwersalny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 271-290, 2006.
 9. Sitarz S., Trzaskalik T., Triangular Norms in Discrete Dynamic Programming, In: Multiple Criteria Decision Making ’05, The University of Economics in Katowice, 263-278, 2006.
 10. Sitarz S. Postoptymalizacja w programowaniu wielokryterialnym, W: Badania Operacyjne i Systemowe. Metody i Techniki. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 97-108, 2006.
 11. Sitarz S., Metody hybrydowe w programowaniu dynamicznym, W: Modelowanie preferencji a ryzyko ’06, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 269-280, 2006.
 12. Trzaskalik T., Sitarz S., Underbad and Overgood Alternatives in Bipolar Method, In: Zadnik Stirn L., Drobne S. (Eds), Proceedings of the 9th International Symposium on Operational Research in Slovenia 2007, p. 159-166, 2007.
 13. Sitarz S., Sensitivity analysis of dominating solution in MOLP, In: Hanclova J. (Ed.) Proceedings of the 25th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2007, Ostrava, Czech Republic, p. 324-329, 2007.
 14. Ramik J., Hanclova J., Trzaskalik T., Sitarz S., Fuzzy Dynamic Multi-Objective Decision Making Problems, In: International Conference on Increasing Competitiveness of Regional, National and International Markets, Ed. Hanclova J., (CD: ISBN 978-80-248-1457-5), VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2007.
 15. Grzyb M., Sitarz S., Wrażliwość rozwiązań słabo sprawnych, W: Badania Systemowe, tom 64. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 73-80, 2008.
 16. Sitarz S., Objętościowa analiza wrażliwości w programowaniu liniowym, W: Modelowanie preferencji a ryzyko ’10, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 133-144, 2010.
 17. Trzaskalik T., Sitarz S., How to Deal with Overgood and Underbad Alternatives in Bipolar Method, Smart Innovation, Systems and Technologies, 16 (2), 4th International Conference on Intelligent Decision Technologies (IDT), Japan, 345-354, 2012.
 18. Trzaskalik T., Sitarz S., Dominiak C., Unified procedure for bipolar method. In: International Symposium on Operational Research in Slovenia 2013, 213-218, 2013.
return to top