Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

asa
asa
Instytut Matematyki

dr Sylwia Kania

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Dydaktyka Matematyki

543

(32) 359 17 05

sylwia.kania@us.edu.pl

0000-0002-7990-3418

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Opiekun Studenckiego Koła Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Opiekun praktyki dydaktycznej z matematyki

Juror Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków

Tutor II edycji programu Uniwersytet Najlepszych

Trener Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów

 

CV CV

Wykształcenie

Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki: 01.2015, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • Tytuł rozprawy: Merytoryczne i logiczne preferencje uczniów i studentów w procesie korekty fałszywych stwierdzeń matematycznych,
 • Promotor: dr. hab. Maciej Klakla.

Magister matematyki: 07.2009, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Tytuł pracy magisterskiej: Równanie Jensena na grupach,
 • Promotor: prof. dr hab. Roman Ger.

Dodatkowe informacje:

 • 2016 – Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówkami Oświatowymi, WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • 2019 – Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego, Kuratorium Oświaty, Delegatura w Sosnowcu.

Zatrudnienie

 • Od 2011 r. – Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Plan zajęć Plan zajęć

Zajęcia od 11 marca 2020 odbywają się zdalnie na platformie MS Teams lub Moodle według planu.

Środa

8:00 – 9:30 Dydaktyka matematyki – szkoła ponadpodstawowa I, konwersatorium, I rok II stopień, stacjonarne
9:45 – 11:15 Podstawy dydaktyki B, konwersatorium, I rok II stopień, stacjonarne  
11:15 – 12:45 Tekst matematyczny – projekt zespołowy, konwersatorium, II rok II stopień, stacjonarne  
13:00 – 13:45 Konsultacje  
13:45 – 15:15 Matematyczne zadania konkursowe, laboratorium, II rok II stopień, stacjonarne  

Piątek

8:00 – 12:00 Praktyka dydaktyczna z matematyki – szkoła ponadpodstawowa I, I rok II stopień, stacjonarne, niestacjonarne
13:45 – 15:15 Dydaktyka matematyki – szkoła ponadpodstawowa I, konwersatorium, I rok II stopień, niestacjonarne
15:30 – 17:00 Podstawy dydaktyki B, konwersatorium, I rok II stopień, niestacjonarne

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Sylwia Kania Some difficulties in teacher – student relations in the context of problem solving Studia Psychologiczne, vol.57 (2019), no. 2, 3-12,
doi: 2478/V1067-010-0181-9
2. Sylwia Kania The sketch of the idea of the research of understanding and using the logical structure of the mathematical statement Studia Psychologiczne, vol.55 (2017), no. 3, 40-52,
doi: 10.2478/V1067-010-0168-2
3. Sylwia Kania Rozwijanie uczniowskich predyspozycji matematycznych w kontekście zadań tekstowych Matematyka, Czasopismo dla nauczycieli, 5/2018 (26), s. 19-23

­
Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. N. Cieślar, S. Kania Intuicje uczniów dotyczące pojęć logicznych Współczesne problemy nauczania matematyki red. E.Juskowiak, H.Kąkol Fundacja “Matematyka dla wszystkich” (vol.8), Bielsko – Biała, 2020, 55-73
ISBN: 978-83-944402-2-0
2. Sylwia Kania Solving mathematical problems in the context of some obstacles between teachers and students. The Mathematics Education For the Future Project ed. Alan Rogerson and Janina Morska, Proceedings of the 15th International Conference – Theory and Practice: An Interface or A Great Divide?, 281-287,
ISBN: 978-3-95987-111-2
3. N.Cieślar, S.Kania Trudności w rozumieniu stosowanych elementów logiki matematycznej w odniesieniu do kwantyfikatorów Współczesne problemy nauczania matematyki red. E.Juskowiak, H.Kąkol Fundacja “Matematyka dla wszystkich” (vol.7), Bielsko – Biała, 2018, 143-162
ISBN: 978-83-944402-1-3
4. N.Cieślar, S.Kania, J.Samsel-Opalla Dowodzenie twierdzeń w nauczaniu szkolnym Współczesne problemy nauczania matematyki red. E.Juskowiak, H.Kąkol Fundacja “Matematyka dla wszystkich” (vol.6), Bielsko – Biała, 2015, 71-89
ISBN: 978-83-944402-0-6
5. Sylwia Kania Preferencje dokonywanych przez uczniów wyborów w procesie odkrywania prawdy matematycznej Dydaktyka, Edukacja i Kultura w badaniach młodych naukowców red. Z. Dziemianko, Instytut Naukowo – Wydawniczy Maiuscula, Poznań 2013, 147-163 ISBN: 978-83-61449-76-8
6. Sylwia Kania Analiza błędów popełnianych przez studentów w procesie korekty fałszywych stwierdzeń Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3 red. M.Kuczera, CreativeTime, Kraków 2012, 152-162,
ISBN: 978-83-63058-25-8
7. Sylwia Kania Czynniki decydujące o preferencjach studentów w procesie korekty fałszywych stwierdzeń Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki 8 red. M.Kuczera, CreativeTime, Kraków 2012, tom I, 153-164, ISBN: 978-83-63058-22-7

Konferencje naukowe Konferencje naukowe
 1. LXI Szkoła Matematyki Poglądowej „Matematyczne zmiany”, Wola Ducka, 20-24 luty 2020
 2. V Konferencja Matematyczno – Informatyczna „Congressio – Mathematica”, Kazimierz Dolny, 9-11 listopad 2019, Referat: Metody aktywizujące z wykorzystaniem TIK.
 3. Letnia Szkoła Instytutu Matematyki 2019, 23-27 wrzesień 2019, Brenna, Referat: Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki.
 4. XXIX Szkoła Dydaktyki Matematyki, Uniwersytet Rzeszowski, 18-21 wrzesień 2019, Referat: Intuicje uczniów dotyczące pojęć logicznych.
 5. 15th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project, Theory and Practice: An Interface or A Great Divide?, Maynooth University, Kildare, Ireland, 4-9 August 2019, Referat: Solving mathematical problems in the context of some obstacles between teachers and students.
 6. XXXIII Konferencja z Historii Matematyki, Instytut Matematyczny PAN, Będlewo, 27-30 maj 2019
 7. IV Interdisciplinary Scientific Conference Mathematical Transgressions, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 13-16 marca 2019, Referat: Trangressions between “old” methods and “new” students.
 8. Ogólnopolska Konferencja Myślenie Matematyczne: fundamenty – rozwój – edukacja, Wieliczka, 24 – 26 stycznia 2019, Referat: Rozwijanie uczniowskich predyspozycji matematycznych w kontekście rozwiązywania zadań tekstowych.
 9. East – West Conference on Mathematics Education, 23-24 września 2018, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Referat: Some difficulties in teacher – student relations in the context of problem solving.
 10. Matematyka Pogranicza – Mathematics of Borderlands, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, 15-17 czerwca 2018,Tytuł wystąpienia: Rozwijanie uczniowskich predyspozycji matematycznych w kontekście zadań tekstowych.
 11. Letnia Szkoła Instytutu Matematyki 2018, Brenna, 24-28 września 2018
 12. East – West Conference on Mathematics Education, 24-26 sierpnia 2017, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wykład plenarny: The sketch of the idea of the research of understanding and using the logical structure of the mathematical statement.
 13. XXVIII Szkoła Dydaktyki Matematyki, 13-16 września 2017, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Referat: Trudności w rozumieniu stosowanych elementów logiki matematycznej w odniesieniu do kwantyfikatorów.
 14. Letnia Szkoła Instytutu Matematyki 2017, Zawiercie, 19-21 października 2017, Referat: Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
return to top