Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

asa
asa
Instytut Matematyki

dr Jolanta Sobera

Jolanta Sobera
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Informatyka i Matematyka Dyskretna

528

(32) 359 20 91

jolanta.sobera@us.edu.pl

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Koordynator projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Instytucie Matematyki

Członek Rady Dydaktycznej Kierunku Matematyka

Członek Rady Dydaktycznej Informatyka Stosowana

Juror w Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków

CV CV

Mathematical studies at University of Silesia in Katowice, master degree 1996
Doctor of mathematics at University of Silesia, Katowice 2001

Plan zajęć Plan zajęć

Poniedziałek

13:45 – 16:00 Podstawy programowania (lab) sala online 

Wtorek


Środa

8:00 – 9:30 Wstęp do programowania (wykład)

co 2 tygodnie od 14.10

sala: online 

Czwartek

10:30 – 12:45 Wstęp do programowania (lab) sala: S/1/14
13.00 – 13.45 Konsultacje sala: P/0/07
13.45 – 16.00 Wstęp do programowania (lab) sala S/1/14

 


Piątek

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

 

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. M. Baczyński, J.Drewniak, J.Sobera, Semigroups of fuzzy implications Tatra Mountains, 21 (2001), 61-72,(MR1904659, Zbl 0993.03028).
2. J. Sobera Properties of regular fuzzy relations,  Knoweldge Base System, Vol 10, Suppl. (December 2002), 165-173.
doi: numer.
3. J. Drewniak, J. Sobera Structure of partially ordered cyclic semigroup
Czech. Math. J. (2003),
4. J. Drewniak, J. Sobera Compositions of invariant fuzzy implications, Soft Comput. 10 (6) (2006), 514-520.
5. J. Sobera, Mixed associativity of Bandler – Kohout compositions of relations, Kybernetika, 43 (2007), 143 – 156.

Monografie naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Imiona i nazwiska Tytuł książki red. nazwiska redaktorów, wydawnictwo (vol. ), miejsce wyd., rok wyd., strony,
doi: numer,  ISBN: numer.
 

Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. M. Baczyński, J. Drewniak, J. Sobera On sup-* Compositions of fuzzy implications, Neutral Networks and Soft Computing, (Advances in Soft Computing)
red. L.Rutkowski, J. Kacprzyk (Eds.) Physica Verlag, Heidellberg 2003, pp. 274-279
doi: numer,  ISBN: numer.
2. J. Sobera
Powers of Circulant Matrices, 
Soft Computing Foundations and Theoretical Aspects,
red. K.T. Atanassov, O.Hryniewicz, J. Kacprzyk (Eds.) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2004, 353-360.
doi: numer,  ISBN: numer.
3. J. Sobera Aggregation of *-transitive fuzzy relations by quasi -linear means, 
Recent
Advances in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Genaralized Nets and Related Topics
Volume I: 

Foundations, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2011, 209-222.
4. J. Sobera, A. Szczerba-Zubek Popularyzowanie matematyki w czasie zajęć pozalekcyjnych Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich”(vol. 6), Bielsko-Biała, 2015, s. 135-145
ISBN: 978-83-944402-0-6.
5. J. Sobera, A. Szczerba-Zubek Programowanie na różnych etapach edukacyjnych Informatyka w edukacji: kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2016, s. 119-127
ISBN: 978-83-231-3585-2.
6. N. Cieślar, J. Sobera, A. Szczerba-Zubek Programowanie w nauczaniu zintegrowanym Informatyka w edukacji: wokół nowej podstawy informatyki red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2017, s. 23-28
ISBN: 978-83-231-3854-9.
7. J. Sobera, A. Szczerba-Zubek Żyroskop i figury geometryczne Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich”(vol. 7), Bielsko-Biała, 2018, s. 163-173
ISBN: 978-83-944402-1-3.
8. J. Sobera, A. Szczerba-Zubek Technologie Informacyjne w nauczaniu innych przedmiotów Informatyka w edukacji: myśl komputacyjnie! red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2018, s. 113-117
ISBN: 978-83-231-4049-8.
9. J. Sobera, A. Szczerba-Zubek Lego® Mindstorms® i figury geometryczne Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich”(vol. 8), Bielsko-Biała, 2020, s. 157-166
ISBN: 978-83-944402-2-0.

return to top