Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

asa
asa
Instytut Matematyki

dr Joanna Kubieniec

Joanna Kubieniec
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Asystent

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Teoria Prawdopodobieństwa

549

(32) 359 15 32

joanna.kubieniec@us.edu.pl

0000-0003-0992-3306

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Doktor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2019), rozprawa doktorska p.t. Ergodyczne własności losowych układów dynamicznych ze skokami o intensywności zależnej od stanu, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Horbacz (promotora) oraz dra Dawida Czapli (promotora pomocniczego)

Magister matematyki:  Uniwersytet Śląski w Katowicach (2009), praca magisterska p.t. Martyngały  napisana pod kierunkiem dra Macieja Ślęczki;

Zainteresowania naukowe: teoria łańcuchów i operatorów Markowa.

Zatrudnienie: asystent w Instytucie Matematyki UŚ od 2018 r.

Plan zajęć Plan zajęć

Poniedziałek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Wtorek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Środa

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Czwartek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Piątek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. J. Kubieniec Random dynamical systems with jumps and with a function type intensity Annales Mathematicae Silesianae, vol. 30 (2016), no. 1, 63-87,
doi: 10.1515/amsil-2016-0004.
2. D. Czapla, J. Kubieniec Exponential ergodicity of some Markov dynamical systems with application to a Poisson driven stochastic differential equation Dynamical Systems – An International Journal, vol. 34 (2019), no. 1, 130-156,
doi: 10.1080/14689367.2018.1485879.
 

return to top