Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

asa
asa
Instytut Matematyki

dr Wojciech Bielas

Wojciech Bielas
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Teoria Mnogości i Topologia

536

(32) 359 20 92

wojciech.bielas@us.edu.pl

0000-0002-4903-4872

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

W roku 2008 ukończyłem studia na kierunku Matematyka, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską pod tytułem „O twierdzeniu Talagranda na temat podmiar na algebrach Boole’a” napisałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Błaszczyka.

W roku 2014 obroniłem pracę doktorską pod tytułem „Łańcuchy w przestrzeniach topologicznych i kratach” napisaną również pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Błaszczyka.

Plan zajęć Plan zajęć

Poniedziałek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Wtorek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Środa

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Czwartek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Piątek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Wojciech Bielas, Andrzej Kucharski, Szymon Plewik The Niemytzki plane is κ-metrizable przyjęte do druku, preprint
https://arxiv.org/abs/1911.09871
2. Wojciech Bielas, Wiesław Kubiś, Marta Walczyńska Homogeneous probability measures on the Cantor set J. Math. Anal. Appl., 479(2019), 2, 2076–2089, doi:  10.1016/j.jmaa.2019.07.041
3. Wojciech Bielas, Szymon Plewik On RC-spaces Arab. J. Math., 9(2020), 83–88, doi:10.1007/s40065-018-0233-5
4. Wojciech Bielas, Szymon Plewik, Marta Walczyńska On the center of distances European Journal of Mathematics, 4(2018), 2, 687–698, doi:10.1007/s40879-017-0199-4
5. Wojciech Bielas An example of a rigid kappa-superuniversal metric space Topology Appl., 208(2016), 127–142, doi:10.1016/j.topol.2016.05.010
6. Wojciech Bielas, Aleksander Błaszczyk Topological representation of lattice homomorphisms Topology Appl., 196(2015), Part B, 362–378, doi:10.1016/j.topol.2015.05.010
7. Wojciech Bielas, Michał Morayne, Tomasz Słonka, Arnold W. Miller Generating Borel measurable mappings with continuous mappings Topology Appl., 160(2013), 12, 1439–1443, doi:10.1016/j.topol.2013.05.019

return to top