Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych

Uchwały Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych w sprawach nieosobowych.

Uchwała 30-2022_zmiana regulaminu wewnętrznego Rady INPR

Uchwała 17-2022_sprawozdanie z działalności naukowej 2021

Uchwała 16-2022_zaopiniowanie wniosków do Uczelnianego Planu Konferencji.doc

Uchwała 8-2022_ parametry jakości dorobku dyscypliny na rok 2022.doc

Uchwała 71-2021_stanowisko RI dot. rozstrzygnięcia TK_PAN.docx

Uchwała 57-2021_zmiana Regulaminu Staży Naukowych.doc

Uchwała 35-2021_kryteria oceny nauczycieli akademickich.doc

Uchwała 34-2021_ zatwierdzenie wzorów pism.doc

Uchwała 16-2021_w sprawie wykazu czasopism.doc

Uchwała 15-2021_sprawozdanie z działalności naukowej 2020.doc

Uchwała 14-2021_zmiana Regulaminu Staży Naukowych.doc

Uchwała 13-2021_zasady powoływania zespołów badawczych.doc

Uchwała 6-2021_zmiana regulaminu wewnętrznego Rady INPR.docx

Uchwała 5-2021_parametry jakości dorobku dyscypliny na rok 2021.doc

Uchwała 116-2020_ocena działalności zespołów badawczych.doc

Uchwała 57-2020_zatwierdzenie regulaminu wewnętrznego Rady INPR.docx

Uchwała 48-2020_Nagroda im. Prof. Pańki.doc

Uchwała 19-2020_zatwierdzenie Regulaminu Staży Naukowych

Uchwała 18-2020_przyjęcie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej za 2019 rok

Uchwała 8-2020_parametry jakości dorobku dyscypliny

Uchwała 29-2019_zasady powoływania zespołów badawczych

return to top