Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Prawnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uchwały Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych w sprawach nieosobowych.

Uchwała 14-2024 parametry jakości dorobku dyscypliny 2024

Uchwała 154-2023_przywrócenie wyboru dziekanów

Uchwała 153-2023_przywrócenie katedr

Uchwała 152-2023_ przywrócenie rad wydziałów

Uchwała 140-2023_zaopiniowanie wniosków do Uczelnianego Planu Konferencji

Uchwała 139-2023_upoważnienie Dziekana do wykorzystania środków z subwencji badawczej

Uchwała 103-2023_podział środków na badania naukowe

Uchwała 102-2023_poparcie uchwały KNP PAN

Uchwała 101-2023_ próg punktowy publikacji

Uchwała 41-2023_sprawozdanie z działalności naukowej 2022

Uchwała 23-2023_ parametry jakości dorobku dyscypliny 2023

Uchwała 46-2022_zaopiniowanie wniosków do Uczelnianego Plany Konferencji na semestr zimowy 2022-2023

Uchwała 30-2022_zmiana regulaminu wewnętrznego Rady INPR

Uchwała 17-2022_sprawozdanie z działalności naukowej 2021

Uchwała 16-2022_zaopiniowanie wniosków do Uczelnianego Planu Konferencji.doc

Uchwała 8-2022_ parametry jakości dorobku dyscypliny na rok 2022.doc

Uchwała 71-2021_stanowisko RI dot. rozstrzygnięcia TK_PAN.docx

Uchwała 57-2021_zmiana Regulaminu Staży Naukowych.doc

Uchwała 35-2021_kryteria oceny nauczycieli akademickich.doc

Uchwała 34-2021_ zatwierdzenie wzorów pism.doc

Uchwała 16-2021_w sprawie wykazu czasopism.doc

Uchwała 15-2021_sprawozdanie z działalności naukowej 2020.doc

Uchwała 14-2021_zmiana Regulaminu Staży Naukowych.doc

Uchwała 13-2021_zasady powoływania zespołów badawczych.doc

Uchwała 6-2021_zmiana regulaminu wewnętrznego Rady INPR.docx

Uchwała 5-2021_parametry jakości dorobku dyscypliny na rok 2021.doc

Uchwała 116-2020_ocena działalności zespołów badawczych.doc

Uchwała 57-2020_zatwierdzenie regulaminu wewnętrznego Rady INPR.docx

Uchwała 48-2020_Nagroda im. Prof. Pańki.doc

Uchwała 19-2020_zatwierdzenie Regulaminu Staży Naukowych

Uchwała 18-2020_przyjęcie sprawozdania z działalności naukowo-badawczej za 2019 rok

Uchwała 8-2020_parametry jakości dorobku dyscypliny

Uchwała 29-2019_zasady powoływania zespołów badawczych

return to top