Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studia w Polsce

O przyjęcie na studia w Polsce mogą ubiegać się osoby, które posiadają dokumenty o wykształceniu średnim lub wyższym, pozwalające na podjęcie studiów w kraju wydania tych dokumentów. Studia w Polsce można podjąć bez względu na wiek, nie obowiązują w tym zakresie żadne limity.

W Polsce studia wyższe dzielą się na studia I stopnia, II stopnia i jednolite magisterskie.
Studia I stopnia to studia:

 • licencjackie, zakończone uzyskaniem tytułu licencjata (czas trwania: 3 lata);
 • inżynierskie, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera (czas trwania: 3,5 roku).

Studia II stopnia to studia magisterskie:

 • policencjackie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra (czas trwania: 2 lata);
 • poinżynierskie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera (czas trwania: 1,5 roku).

Studia jednolite magisterskie to studia trwające 5 lat i zakończone uzyskaniem tytułu magistra. Na Uniwersytecie Śląskim jako studia jednolite magisterskie prowadzone są kierunki:

 • grafika;
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • pedagogika specjalna;
 • prawo;
 • psychologia;
 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia;
 • teologia.

Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich muszą posiadać świadectwo dojrzałości (maturalne) albo świadectwo ukończenia szkoły średniej, albo inny dokument uprawniający do podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kraju, w którym został wydany dany dokument.

Kandydaci, którzy chcą podjąć studia II stopnia muszą posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich, wraz z suplementem z ocenami, albo inny dokument, który uprawnia ich do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu.

return to top