Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jak aplikować na studia?

Proces aplikowania na studia odbywa się online, za pośrednictwem Internetu, przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku większości kierunków nie ma potrzeby, aby kandydat przyjeżdżał do Polski w czasie trwania rekrutacji. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej (lub innym dokumencie, który pozwala na podjęcie studiów w kraju, w którym kandydat ukończył poprzedni etap edukacji) lub dyplomie ukończenia studiów I stopnia (lub innym dokumencie, który pozwala na podjęcie studiów II stopnia w kraju, w którym kandydat ukończył poprzedni etap edukacji).

W przypadku niektórych kierunków (głównie artystycznych) dodatkowe kryterium kwalifikacji na studia stanowi pozytywna ocena z egzaminu wstępnego, który przeprowadzany jest na Uniwersytecie Śląskim.

Rekrutacja na studia na większość kierunków przeprowadzana jest raz w roku. Rozpoczyna się najczęściej na początku czerwca. Na niektóre kierunki studiów II stopnia przeprowadza się rekrutację w lutym – dotyczy to wyłącznie studiów uzupełniających magisterskich, na które rekrutowani są kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia inżynierskie (trwające 7 semestrów i kończące się najczęściej w lutym).

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi kierunkami studiów. Dlatego też osoby zainteresowane podjęciem studiów prosimy o bieżące śledzenie stron internetowych, gdzie zamieszczane są zawsze aktualne informacje.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji i obowiązujących procedur w danym roku akademickim publikowane są najczęściej w kwietniu lub maju każdego roku.

Kroki, które kandydat musi przejść podczas aplikowania na studia wymienione są poniżej.

 1. Zarejestruj się w systemie IRK (system Internetowej Rejestracji Kandydatów).
 2. Wybierz kierunek studiów.
 3. Wybierz sposób potwierdzenia znajomości języka polskiego lub angielskiego.
 4. Wgraj skany wymaganych dokumentów.
 5. Wpłać opłatę rekrutacyjną.
 6. Weź udział w egzaminie z języka polskiego (jeśli dotyczy).
 7. Oczekuj na wyniki.
 8. Potwierdź czy podejmiesz studia.
 9. Złóż dokumenty.
 10. Przyjedź na studia.

return to top