Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
kandydat

Jak aplikować na studia?

Proces aplikowania na studia odbywa się online, za pośrednictwem internetu, przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku większości kierunków nie ma potrzeby, aby kandydat przyjeżdżał do Polski w czasie trwania rekrutacji. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub innego dokumentu, który pozwala na podjęcie studiów w kraju, w którym kandydat ukończył poprzedni etap edukacji) albo z dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub innego dokumentu, który pozwala na podjęcie studiów II stopnia w kraju, w którym kandydat ukończył poprzedni etap edukacji).

W przypadku niektórych kierunków (głównie artystycznych) dodatkowe kryterium kwalifikacji na studia stanowi pozytywna ocena z egzaminu wstępnego, który przeprowadzany jest na Uniwersytecie Śląskim.

Rekrutacja na studia na większość kierunków przeprowadzana jest raz w roku. Rozpoczyna się najczęściej na początku czerwca. Na niektóre kierunki studiów II stopnia przeprowadza się rekrutację w lutym – dotyczy to wyłącznie studiów uzupełniających magisterskich, na które rekrutowani są kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia inżynierskie (trwające 7 semestrów i kończące się najczęściej w lutym).

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów mogą być rożne. Dlatego też osoby zainteresowane podjęciem studiów prosimy o bieżące śledzenie stron internetowych, gdzie zamieszczane są zawsze aktualne informacje.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji i obowiązujących procedur w danym roku akademickim publikowane są najczęściej w kwietniu lub maju każdego roku.

Kroki , które kandydat musi przejść podczas aplikowania na studia:

 1. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
 2. Wybierz kierunek studiów
 3. Wybierz sposób potwierdzenia znajomości języka polskiego lub angielskiego
 4. Wgraj skany wymaganych dokumentów
 5. Wpłać opłatę rekrutacyjną
 6. Weź udział w egzaminie z języka polskiego (jeśli dotyczy)
 7. Oczekuj na wyniki
 8. Potwierdź, czy podejmiesz studia
 9. Złóż dokumenty
 10. Przyjedź na studia

return to top