Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

kandydat

8 wydziałów

4 miasta uniwersyteckie:

Katowice

Sosnowiec

Cieszyn

Chorzów

Prawie 2 000 nauczycieli akademickich

Ponad 250

programów rekrutacyjnych

160 laboratoriów i pracowni
Corocznie około 20 000 kandydatów zarejestrowanych w IRK

Dlaczego kandydaci wybierają Uniwersytet Śląski?

  • Uniwersytet Śląski to jedna z największych uczelni na Śląsku. Kształcimy już od przeszło 50 lat!
  • Na naszej Uczelni jest dostępna atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna – 79 kierunków studiów oraz około 235 specjalności prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na poziomie studiów I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.
  • Oferta dydaktyczna UŚ umożliwia nie tylko rozwijanie pasji i zainteresowań studentów (ponad 300 kół naukowych i 50 sekcji sportowych i rekreacyjnych), lecz także odnalezienie się absolwentów na rynku pracy.
  • Na UŚ można kształcić się wszechstronnie – do wyboru są studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz sztuki.
  • Programy studiów realizowane na UŚ wykraczają poza tradycyjne ramy kształcenia – Indywidualne Studia Międzyobszarowe.
  • Unikalne kierunki prowadzone są przez Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
  • Na Uniwersytecie mamy wysoki poziom kształcenia i badań naukowych.
  • Studenci UŚ mają możliwość wyjazdu na inną uczelnię w kraju lub za granicą w ramach wymiany akademickiej studentów oraz doktorantów – MOST oraz ERASMUS+.

Ponadto:

  • Na Uniwersytecie Śląskim panuje wspaniała atmosfera studiowania

Doświadczaj. Studiuj

return to top