Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

8 wydziałów

4 miasta uniwersyteckie:

Katowice

Sosnowiec

Cieszyn

Chorzów

Prawie 2 000 nauczycieli akademickich

Ponad 200

programów rekrutacyjnych

160 laboratoriów i pracowni
Corocznie około 20 000 kandydatów zarejestrowanych w IRK

Dlaczego kandydaci wybierają Uniwersytet Śląski?

 • Uniwersytet Śląski to jedna z największych uczelni na Śląsku. Kształcimy już od przeszło 50 lat!
 • Na naszej Uczelni jest dostępna atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna – 86 kierunków studiów oraz około 200 specjalności prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na poziomie studiów I i II stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich.
 • Oferta dydaktyczna UŚ umożliwia nie tylko rozwijanie pasji i zainteresowań studentów (ponad 300 kół naukowych i 50 sekcji sportowych i rekreacyjnych), lecz także odnalezienie się absolwentów na rynku pracy.
 • Na UŚ można kształcić się wszechstronnie – do wyboru są studia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz sztuki.
 • Programy studiów realizowane na UŚ wykraczają poza tradycyjne ramy kształcenia – Indywidualne Studia Międzydziedzinowe.
 • Unikalne kierunki prowadzone są przez Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego.
 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
 • Na Uniwersytecie mamy wysoki poziom kształcenia i badań naukowych.
 • Studenci UŚ mają możliwość wyjazdu na inną uczelnię w kraju lub za granicą w ramach wymiany akademickiej studentów oraz doktorantów – MOST oraz ERASMUS+.

Ponadto:

 • Na Uniwersytecie Śląskim panuje wspaniała atmosfera studiowania

Doświadczaj. Studiuj

return to top