Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Lista kierunków

Sprawdź kierunki studiów oferowane przez osiem wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Na uczelni działają także dwie szkoły doktorskie, do których nabór odbywa się w formie otwartego, międzynarodowego konkursu.

Programy studiów znajdziesz na stronie: informator.us.edu.pl.

Kierunki studiów od A do Z

A

architektura informacji | Wydział Humanistyczny


administracja | Wydział Prawa i Administracji


administrowanie środowiskiem | Wydział Prawa i Administracji


animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną| Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


arteterapia | Wydział Nauk Społecznych


B

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe | Wydział Nauk Społecznych


biologia | Wydział Nauk Przyrodniczych


biofizyka | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


biotechnologia | Wydział Nauk Przyrodniczych


Biotechnology | Wydział Nauk Przyrodniczych | studia w języku angielskim


C

chemia | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


Creative Management in New Media | Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | studia w języku angielskim


Computer Science | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych | studia w języku angielskim


D

doradztwo filozoficzne i coaching | Wydział Humanistyczny


doradztwo polityczne i publiczne | Wydział Nauk Społecznych


dziennikarstwo i komunikacja społeczna | Wydział Nauk Społecznych


E

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


edukacja kulturalna | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


etnologia i antropologia kulturowa | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


F

filologia angielska | Wydział Humanistyczny


filologia francuska | Wydział Humanistyczny


filologia germańska | Wydział Humanistyczny


filologia hiszpańska  | Wydział Humanistyczny


filologia klasyczna | Wydział Humanistyczny


filologia polska | Wydział Humanistyczny


filologia romańska | Wydział Humanistyczny


filologia słowiańska | Wydział Humanistyczny


filologia włoska | Wydział Humanistyczny


filologia wschodniosłowiańska | Wydział Humanistyczny


filozofia | Wydział Humanistyczny


fizyka | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


fizyka medyczna | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


G

geografia | Wydział Nauk Przyrodniczych


geologia | Wydział Nauk Przyrodniczych


geologia stosowana | Wydział Nauk Przyrodniczych


grafika | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


H

historia | Wydział Humanistyczny


historia sztuki | Wydział Humanistyczny


I

Indywidualne Studia Międzydziedzinowe | Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych


Indywidualne Studia Nauczycielskie | Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych


informacja naukowa i bibliotekoznawstwo | Wydział Humanistyczny


informatyka | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


informatyka stosowana | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


International Business Law and Arbitration | Wydział Prawa i Administracji |  studia w  języku angielskim


inżynieria biomedyczna | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


inżynieria materiałowa | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


inżynieria zagrożeń środowiskowych | Wydział Nauk Przyrodniczych


K

kognitywistyka | Wydział Humanistyczny


komunikacja cyfrowa | Wydział Humanistyczny


komunikacja międzykulturowa | Wydział Humanistyczny


komunikacja promocyjna i kryzysowa | Wydział Humanistyczny


kulturoznawstwo | Wydział Humanistyczny


kultury mediów | Wydział Humanistyczny


kwalifikacyjne studia podyplomowe Arteterapia  |  Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


L

logopedia | Wydział Humanistyczny


lingwistyka stosowana | Wydział Humanistyczny


M

matematyka  | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


Materials Science and Engineering | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych | studia w języku angielskim


mediteranistyka  | Wydział Humanistyczny


mechatronika | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


mikro i nanotechnologia | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


miedzynarodowe studia polskie | Wydział Humanistyczny


muzyka w multimediach | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


N

nauki o rodzinie | Wydział Teologiczny


O

ochrona środowiska | Wydział Nauk Przyrodniczych


organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej  | Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego


P

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Cieszynie  | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


pedagogika specjalna w Cieszynie | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


pedagogika specjalna w Katowicach | Wydział Nauk Społecznych


pedagogika w Cieszynie | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


pedagogika w Katowicach | Wydział Nauk Społecznych


podyplomowe studia z wiedzy o regionie | Wydział Humanistyczny


politologia  | Wydział Nauk Społecznych


polityki miejskie i doradztwo publiczne | Wydział Nauk Społecznych


praca socjalna  | Wydział Nauk Społecznych


prawo  | Wydział Prawa i Administracji


prawo w biznesie | Wydział Prawa i Administracji


projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej  | Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


przedsiębiorczość  | Wydział Prawa i Administracji


psychologia  | Wydział Nauk Społecznych


Physics | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych | studia w języku angielskim


R

realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia | Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego


reżyseria  | Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego


S

socjologia  | Wydział Nauk Społecznych


studia podyplomowe administracji i zarządzania | Wydział Prawa i Administracji


studia podyplomowe historii sztuki | Wydział Humanistyczny


studia podyplomowe prawa gospodarczego i handlowego | Wydział Prawa i Administracji


studia podyplomowe prawo w ochronie zdrowia | Wydział Prawa i Administracji


studia podyplomowe teologii duchowości | Wydział Teologiczny


sztuka pisania | Wydział Humanistyczny


Szkoła Doktorska (studia III stopnia)


Ś

środkowoeuropejskie studia historyczne | Wydział Humanistyczny


T

technologia chemiczna | Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych


teologia | Wydział Teologiczny


teologia pastoralna | Wydział Teologiczny


turystyka | Wydział Nauk Przyrodniczych


turystyka historyczna | Wydział Humanistyczny


twórcze pisanie i marketing wydawniczy | Wydział Humanistyczny


Z

zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji | Wydział Nauk Społecznych


return to top