Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
kandydat

Cudzoziemcy

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i ubiegasz się o przyjęcie na studia wyższe w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi poniżej.
Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

return to top