Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

22.07.2022 - 10:00 aktualizacja 26.07.2022 - 13:24
Redakcja: mb

Uniwersytet Śląski w Katowicach w roku akademickim 2022/2023 oferuje studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji, a także przedstawicieli wybranych grup zawodowych: prawników, przedsiębiorców, menedżerów, lekarzy.

Oferta studiów podyplomowych

W ofercie uczelni znajduje się ponad 30 programów studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziałach:

Studia kwalifikacyjne

W ofercie studiów podyplomowych znajdują się studia kwalifikacyjne:

 • Podyplomowe Studia Logopedyczne specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy (nowość),
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy (nowość),
 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego,
 • Podyplomowe kwalifikacyjne studia historyczne,
 • Studia podyplomowe kwalifikacyjne optometria,
 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne „Informatyka w szkole ponadpodstawowej”,
 • Studia podyplomowe ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji,
 • Studia podyplomowe kwalifikacyjne edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe arteterapia,
 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne terapia pedagogiczna,
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej,
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli do nauczania informatyki.

Studia doskonalące

Centrum Studiów Podyplomowych oferuje także studia doskonalące:

 • Podyplomowe studia z wiedzy o regionie,
 • Studia Podyplomowe Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego,
 • Studia podyplomowe psychologia zachowań społecznych,
 • Podyplomowe studia zarządzania i umiejętności menedżerskich z elementami coachingu,
 • Studia podyplomowe prawo w ochronie zdrowia,
 • Studia podyplomowe prawa gospodarczego i handlowego,
 • Studia podyplomowe administracji i zarządzania,
 • Studia podyplomowe zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne,
 • Studia podyplomowe dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny,
 • Studia podyplomowe pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu,
 • Studia podyplomowe pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych,
 • studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne,
 • Studia podyplomowe katechezy przedszkolnej,
 • Studia podyplomowe teologii duchowości,
 • Podyplomowe studia teologii pastoralnej,
 • Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej,
 • Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki.

Studiuj z nami!

Studia podyplomowe to dobry wybór dla osób, które chcą pogłębić specjalistyczną wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Są także gwarancją rozwinięcia potencjału zawodowego, który pozwoli zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Nowoczesne programy i metody nauczania, zajęcia i warsztaty mają głównie wymiar praktyczny, prowadzący w trakcie przygotowywania programów biorą pod uwagę potrzeby współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów, którym zależy na poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwinięciu zainteresowań.

Zajęcia na studiach prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego, wykładowcy, autorzy licznych publikacji w zakresie tematyki studiów, posiadający jednocześnie wiedzę i doświadczenie w zakresie nowoczesnej dydaktyki akademickiej. Wśród prowadzących zajęcia znajdują się również specjaliści i eksperci z danej dziedziny z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy dzielą się wiedzą i praktycznymi rozwiązaniami.

Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest online w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Informacje o terminach składania dokumentów znajdują się w zakładkach poszczególnych programów studiów podyplomowych.

Strona studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: www.studiapodyplomowe.us.edu.pl.

return to top