Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki!

12.04.2023 - 15:37 aktualizacja 12.04.2023 - 15:48
Redakcja: mb

Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi rekrutację na Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
i wsparcia rodziny. 

  • Oba programy finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o oferowanych programach.

Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia
z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych
i edukacyjnych

 

Celem studiów jest podnoszenie kompetencji czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Program studiów adresowany jest do czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych (głównie ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi), którzy chcą podnieść kompetencje w zakresie pracy z uczniem o zróżnicowanych potrzebach. Program przewiduje pogłębienie wiedzy w zakresie pedagogiki specjalnej oraz umiejętności indywidualizowania działań dydaktycznych. Będzie zawierał również zagadnienia związane z projektowaniem uniwersalnym, nowoczesną dydaktyką, aspektami prawnymi oraz planowaniem wsparcia rozwoju uczniów na podstawie przeprowadzonej diagnozy funkcjonalnej.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Liczba godzin: 140.

Miejsce realizacji zajęć:

  • grupa 1 – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  • grupa 2 – Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice

Rekrutacja trwa do 19 kwietnia 2023 roku i odbywa się poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej studiów podyplomowych UŚ.

img

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

 

Celem studiów jest przygotowanie kadry do realizacji zadań w nowym międzyresortowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) i wsparcia rodziny, a w szczególności wsparcia rodziny w jej naturalnym środowisku, pracy w interdyscyplinarnym zespole WWR, w skoordynowanej międzysektorowej sieci podmiotów WWR oraz w społeczności lokalnej.

Studia dedykowane są dla czynnych zawodowo nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów oraz fizjoterapeutów posiadających przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) zatrudnionych w szczególności w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także nauczycieli, którzy mają doświadczenie
w pracy z małymi dziećmi z placówek, w których obecnie realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju, nieposiadających kwalifikacji z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Pierwszeństwo przyjęć mają kandydaci, których miejsce pracy umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 tej ustawy, w szczególności pracownicy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kandydaci, którzy posiadają potwierdzone doświadczenie w pracy z dzieckiem w wieku od urodzenia do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Liczba godzin: 1065.

Miejsce realizacji zajęć:

  • grupa 1 – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  • grupa 2 – Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice

Rekrutacja trwa do 21  kwietnia 2023 roku i odbywa się poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej studiów podyplomowych UŚ.

img

Zobacz nasze miasta akademickie!

Katowice

Cieszyn

Chorzów

Sosnowiec

return to top