Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

konferencje

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Podpisanie umowy między NRA a CYBER SCIENCE połączone z konferencją prawniczą

10 czerwca 2022 roku w sali posiedzeń Rady Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisano porozumienie pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE. Podpisy złożyli: dyrektor centrum dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ oraz prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati. CYBER...

więcej

Wizyta prof. Josepha H.H. Weilera na Uniwersytecie Śląskim

Profesor Joseph Halevi Horowitz Weiler – wybitny amerykański prawnik, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego, międzynarodowego oraz unijnego – był gościem Uniwersytetu Śląskiego do 30 maja do 1 czerwca 2022 roku. Prof. J. H.H. Weiler brał czynny udział w pracach zespołu przygotowującego tekst Deklaracji Praw i Wolności Człowieka Parlamentu Europejskiego, a także w panelach arbitrażowych WTO...

więcej

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość…”

10 lutego 2022 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość…” zorganizowana przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prezydent Katowic dr Marcin Krupa oraz przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. Tematyka konferencji...

więcej

XIV i XV wykład im. prof. Andrzeja Lasoty

W tym roku w ramach wykładu im. prof. Andrzeja Lasoty wygłoszone zostały dwa odczyty. Prof. Pierangelo Marcati z University of L’Aquila (Włochy) wygłosił wykład pt. „Mathematical challenges in the theory of quantum fluids”. Natomiast tematem wystąpienia prof. dr. hab. Adama Jakubowskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była „Probabilistyka submetryczna”. Spotkanie...

więcej

Konferencja pt. „Nauczyciele – Nauczycielom”

Od 9 do 10 listopada 2021 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbywała się konferencja naukowa pt. „Nauczyciele – Nauczycielom”, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Spotkanie poprowadziła dr Marta Mamet-Michalkewicz z Wydziału Humanistycznego UŚ. Na początku konferencji przemawiali rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, zastępca prezydenta miasta Katowice Mariusz...

więcej

Konferencja pt. „Motywacja i refleksja w procesie glottodydaktycznym”

6 marca 2020 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Motywacja i refleksja w procesie glottodydaktycznym”, organizowana przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego, której tematem była złożona problematyka motywacji w uczeniu się języków obcych oraz jej uwarunkowania psychologiczne i społeczne.

więcej

4. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE

W tym roku festiwalowe wydarzenia przebiegały pod hasłem „Nauka jest bliżej”. 26 i 27 stycznia 2020 roku na rzecz festiwalu zagospodarowano praktycznie całą powierzchnię Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Transmisje z wydarzeń   26.01 – scena główna:   26.01 – scena World Science:   27.01 – scena główna:

return to top