Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rekrutacja na doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

29.03.2022 - 10:42 aktualizacja 31.03.2022 - 11:27
Redakcja: RJ

Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi rekrutację na doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Studia są finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem studiów jest podnoszenie kompetencji czynnych nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Program studiów adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kompetencje w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach. Program przewiduje pogłębienie wiedzy w zakresie pedagogiki specjalnej, edukacji włączającej oraz umiejętności indywidualizowania działań dydaktycznych. Zawiera również zagadnienia związane z projektowaniem uniwersalnym, nowoczesną dydaktyką, aspektami prawnymi oraz planowaniem wsparcia rozwoju uczniów na podstawie przeprowadzonej diagnozy funkcjonalnej w ramach m.in. indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Czas trwania studiów: 2 semestry (maksymalnie 2 zjazdy miesięcznie).

Liczba godzin: 140.

Miejsce realizacji zajęć:

  • grupa 1 – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn,
  • grupa 2 – Wydział Nauk Społecznych UŚ, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice.

Rekrutacja trwa do 4 kwietnia 2022 roku i odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie internetowej studiów podyplomowych UŚ.

logo Ministerstwa Edukacji i Naukilogo Ministra Edukacji i Nauki

Uczniowie w klasie i napis - Doskonalące Studia Podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

return to top