Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rusza Inicjatywa Doskonałości Badawczej

03.11.2020 - 08:41 aktualizacja 21.01.2022 - 15:55
Redakcja: OO
Tagi: Inicjatywa Doskonałości Badawczej, Research Excellence Initiative

Uniwersytet Śląski w Katowicach dzięki uzyskaniu wysokiej pozycji w prestiżowym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będzie otrzymywać dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwiększenia subwencji o 2% w stosunku do roku 2019.

Środki finansowe w wysokości 6 196 200 zł zostaną w całości przeznaczone na realizację Inicjatywy Doskonałości Badawczej, której celem jest wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako uczelni badawczej m.in. poprzez podniesienie poziomu badań naukowych, rozwój zawodowy pracowników oraz zwiększenie rozpoznawalności uczelni na arenie międzynarodowej. Inicjatywa Doskonałości Badawczej składa się z sześciu obszarów wsparcia:

  • badania – finansowanie badań naukowych o międzynarodowym znaczeniu,
  • widzialność – finansowanie otwartego dostępu do publikacji naukowych
  • młode talenty – rozwój studentów i doktorantów,
  • rozwój – szkolenia dla pracowników,
  • infrastruktura – zakup aparatury i sprzętu badawczo-dydaktyczno-artystycznego,
  • mobilność – finansowanie zagranicznych staży naukowych.

Pod adresem: www.us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci uruchomiona została także strona Inicjatywy Doskonałości Badawczej, na której można znaleźć najważniejsze informacje na temat wsparcia finansowego dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Oprócz Inicjatywy Doskonałości Badawczej utworzony został także program projakościowy służący wzmacnianiu i promowaniu wysokiej jakości badań prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego. O szczegółach można przeczytać na stronie: www.us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/dzialania-projakosciowe.

return to top