Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Ponad milion złotych za osiągnięcia naukowe i artystyczne dla pracowników UŚ

Prawie 300 pracowników Uniwersytetu Śląskiego otrzymało nagrody za działalność projakościową prowadzoną w 2018 roku. Docenione zostały najlepsze dokonania naukowe i artystyczne, a suma przyznanych dodatków przekroczyła milion złotych.

Wysokość nagrody uzależniona była od rodzaju osiągnięć i wynosiła od tysiąca złotych za najlepiej przygotowane wnioski grantowe do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za najwybitniejsze monografie, najwyżej punktowane artykuły naukowe, najważniejsze dzieła artystyczne czy uzyskane patenty.

Jednorazowe dodatki finansowe przyznane zostały z subwencji w ramach szeroko zakrojonej inicjatywy – programu projakościowego UŚ, między innymi za:

  • najwyżej punktowany dorobek publikacyjny,
  • wybitne monografie,
  • najważniejsze dzieła artystyczne,
  • pozyskane granty badawcze,
  • złożenie wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie zewnętrznym,
  • pełnienie funkcji eksperta w międzynarodowych konkursach grantowych
  • oraz działalność wynalazczą, w tym największy indywidualny wkład do bazy praw wyłącznych do projektów wynalazczych (patentów i wzorów użytkowych).

Program projakościowy w liczbach

W kolejnej edycji budżet programu projakościowego wyniesie aż cztery miliony złotych.
Zasady przyznawania dodatków ujęte zostały w zarządzeniu nr 176 z grudnia 2019 roku, a jego treść dostępna jest pod adresem: bip.us.edu.pl.

Szczegółowych informacji udziela Dział Nauki i Badań Uniwersytetu Śląskiego (adres e-mail: dnb@us.edu.pl).

return to top