Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search Intranet
pracownik
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program projakościowy

English version

Wzmacniając swoją pozycję jako uczelni badawczej, Uniwersytet Śląski szczególnie docenia starania badaczy dbających o najwyższą jakość naukową swojego dorobku. To ona ma decydujące znaczenie podczas ewaluacji działalności naukowej, zarówno pojedynczych dyscyplin, jak i całego uniwersytetu. Z tej świadomości wzięła się idea programu projakościowego służącego wzmacnianiu i promowaniu wysokiej jakości badań prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Program projakościowy został tak opracowany, żeby nie tylko nagradzać pracowników już teraz mogących pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, ale także motywować tych, których osiągnięcia mogą stawać się coraz lepsze.

W 2022 roku w ramach programu projakościowego, uwzględniając dorobek naukowców za 2021 rok, przyznano w sumie ponad 1100 nagród, a sumaryczna kwota dodatków wypłaconych za osiągnięcia naukowe wyniosła ponad 4,5 mln zł. Nagrody były współfinansowane ze środków programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej. Dodatki projakościowe przysługują w przypadku spełnienia kryteriów określonych w regulaminie programu, w szczególności za wysoko punktowane artykuły naukowe i znaczące monografie naukowe, wybitne dzieła artystyczne, patenty i prawa ochronne, granty krajowe i międzynarodowe czy usługi badawcze.

Informacje ogólne o programie

Dla kogo?
Badaczki i badacze dbający o wysoką jakość swojej działalności naukowej

Oferta:
dodatek finansowy w wysokości od 1 000 do 100 000 zł

Rodzaje aktywności – tabela:
maksymalna wartość jednorazowego dodatku za działania projakościowe

INFOGRAFIKA

Warunki przyznania dodatku projakościowego

 

zobacz infografikę:

plik

INFOGRAFIKA

Co należy zrobić,
żeby uzyskać dodatek?

 

zobacz infografikę:

plik

INFOGRAFIKA

Maksymalna wartość jednorazowego dodatku

 

załącznik do zarządzenia

plik

ZARZĄDZENIE REKTORA

Zasady przyznawania jednorazowych dodatków

 

zapoznaj się z zarządzeniem

Rodzaje aktywności objętej dodatkiem projakościowym Rodzaje aktywności objętej dodatkiem projakościowym

Rodzaje aktywności objętych dodatkiem projakościowym zawierają się w kilku obszarach – przede wszystkim działalności publikacyjnej oraz pozyskiwaniu projektów badawczych (krajowych i zagranicznych), ale także w działalności wynalazczej oraz prowadzeniu czasopism naukowych wydawanych w UŚ, na zasadach ujętych w regulaminie. W programie projakościowym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki nagradzani są przedstawiciele kierunków artystycznych. Uwzględniono także dodatki za osiągnięcie publikacyjne lub artystyczne mające istotny wpływ na społeczeństwo, przyznawane na wniosek dyrektora instytutu.

Szczegółowe informacje na temat maksymalnych wysokości dodatków oraz rodzajów nagradzanych aktywności zawiera tabela, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia nr 175 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: maksymalna wartość jednorazowego dodatku za działania projakościowe.

Przydatne informacje:

  • Lista czasopism branych pod uwagę w rankingu Nature Index: pobierz plik
  • Wykaz uczelni strategicznych współpracujących z Uniwersytetem Śląskim w ramach sojusz Transform4Europe: pobierz plik
Wnioski Wnioski

Nie ma konieczności składania specjalnych wniosków o dodatek.
Wystarczy spełnić kilka wymogów formalnych:

  1. posiadać numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID);
  2. zaliczać się do tzw. liczby N pracowników prowadzących działalność naukową na naszej uczelni (nie dotyczy to innych niż badawczo i badawczo-dydaktyczna grup pracowniczych, również mogących liczyć na dodatek);
  3. zaktualizować dane w zakładce „Ja w sieci” w Portalu Pracownika: informacje o publicznych profilach naukowca w systemach ORCID oraz Google Scholar, Research Gate lub serwisie najbardziej adekwatnym do reprezentowanej dyscypliny. Informacje w nich zawarte powinny być na bieżąco aktualizowane.

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie aktyprawne.us.edu.pl (zaznacz: logowanie anonimowe).

Za jaki okres przyznawany jest dodatek? Za jaki okres przyznawany jest dodatek?

Dodatek projakościowy jest przyznawany za osiągnięcia uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania dodatku (obecnie będą brane pod uwagę działania z roku 2022).

Kontakt Kontakt

Jolanta Szade
jolanta.szade@us.edu.pl
tel. 506 394 621
Dział Nauki
Biuro Inicjatyw Strategicznych i Ewaluacji

return to top