Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

pracownik

Program projakościowy

Budując swoją pozycję jako uczelni badawczej, Uniwersytet Śląski szczególnie docenia starania badaczy dbających o najwyższą jakość naukową swojego dorobku. To ona będzie miała decydujące znaczenie podczas ewaluacji działalności naukowej, zarówno pojedynczych dyscyplin, jak i całego uniwersytetu. Stąd wzięła się idea programu projakościowego służącego wzmacnianiu i promowaniu wysokiej jakości badań prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Program projakościowy został tak opracowany, żeby nie tylko nagradzać pracowników już teraz mogących pochwalić się najlepszymi osiągnięciami naukowymi, ale także motywować tych, których osiągnięcia są po prostu dobre – tak, by w przyszłości mogły stać się jeszcze lepsze.

 

Dla kogo?
Badaczki i badacze dbający o wysoką jakość swojej działalności naukowej

Oferta:
dodatek finansowy w wysokości od 1 do 80 tysięcy zł

Rodzaje aktywności – tabela:
maksymalna wartość jednorazowego dodatku za działania projakościowe

 

Nagrody motywacyjne za działalność projakościową prowadzoną w 2018 r. otrzymało prawie 300 naukowców, a suma przyznanych dodatków wyniosła ponad milion złotych. Wysokość dodatku uzależniona jest od rodzaju osiągnięć naukowych i rozciąga się od tysiąca złotych za najlepiej przygotowane wnioski grantowe do nawet kilkudziesięciu tysięcy za najważniejsze monografie, najwyżej punktowane artykuły naukowe, uzyskanie międzynarodowych grantów, najwybitniejsze dzieła artystyczne czy patenty. Budżet programu projakościowego został znacznie podwyższony i w 2020 r. wyniesie kilka milionów złotych.

INFOGRAFIKA

Warunki przyznania dodatku projakościowego

 

zobacz infografikę:

plik

INFOGRAFIKA

Co należy zrobić,
żeby uzyskać dodatek?

 

zobacz infografikę:

plik

INFOGRAFIKA

Maksymalna wartość jednorazowego dodatku

 

zobacz infografikę:

plik

ZARZĄDZENIE REKTORA

Zasady przyznawania jednorazowych dodatków

 

zapoznaj się z zarządzeniem

Rodzaje aktywności objętej dodatkiem projakościowym Rodzaje aktywności objętej dodatkiem projakościowym

Rodzaje aktywności objętej dodatkiem projakościowym zawierają się w kilku obszarach: przede wszystkim działalności publikacyjnej oraz wnioskowaniu o finansowanie projektów badawczych (krajowych i zagranicznych), ale także działalności eksperckiej oraz prowadzeniu czasopisma naukowego wydawanego w UŚ. Szczególnie premiowane jest nawiązywanie współpracy naukowej. W nowym programie projakościowym nie pominięto przedstawicieli kierunków artystycznych – wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki również zostały objęte tym rodzajem finansowania (maksymalnie do sumy 8 000 zł). Szczegółowe informacje na temat wysokości dodatku oraz rodzajów działalności zawiera tabela:
maksymalna wartość jednorazowego dodatku za działania projakościowe.

Przydatne informacje:

  • Lista czasopism branych pod uwagę w rankingu Nature Index:
    pobierz plik
  • Wykaz uczelni strategicznych współpracujących z Uniwersytetem Śląskim w ramach programu TRANSFORM 4EUROPE:
    pobierz plik
Wnioski Wnioski

Pracownicy naukowi nie muszą składać specjalnych wniosków o dodatek (z jednym wyjątkiem – ubieganie się o dodatek projakościowy ze względu na wpływ społeczny prowadzonej działalności). Muszą jednak zadbać o kilka wymogów formalnych:

1) posiadać numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID);

2) zaliczać się do tzw. liczby N pracowników prowadzących działalność naukową na naszej uczelni (nie dotyczy to innych grup pracowniczych, również mogących liczyć na dodatek);

3) mieć zaktualizowany profil w zakładce „Ja w sieci” w Portalu Pracownika, obejmujący publiczne profile naukowca w systemach ORCID oraz Google Scholar, Research Gate lub serwisie najbardziej adekwatnym do reprezentowanej dyscypliny (dane w nich zawarte powinny być na bieżąco aktualizowane).

Wspomnianym wcześniej wyjątkiem jest ubieganie się o dodatek projakościowy ze względu na wpływ społeczny prowadzonej działalności – w takim wypadku należy wypełnić wniosek stanowiący załącznik 2 do zarządzenia nr 186/2020 rektora UŚ.

Za jaki okres przyznawany jest dodatek? Za jaki okres przyznawany jest dodatek?

Dodatek projakościowy jest przyznawany za osiągnięcia uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania dodatku (obecnie będą brane pod uwagę działania z roku 2019).

return to top