Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rusza projekt „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu…”

13.10.2020 - 17:31 aktualizacja 15.10.2020 - 11:04
Redakcja: AJS

Wypracowanie w krajach V4 (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) fundamentów wielostronnej, nowoczesnej edukacji humanistycznej w poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość oraz przyszłość klimatyczną planety to cel projektu „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” (ang. HEC)[1].

Inicjatywa została opracowana przez Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną (ICBEH), którego działalnością kieruje prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska. W projekcie, realizowanym w ramach Funduszy Wyszehradzkich, biorą udział przedstawiciele nauk humanistycznych oraz praktycy: nauczyciele i edukatorzy reprezentujący różne szczeble nauczania i różnorodne instytucje krajów V4. Takie synergiczne spotkanie uczonych i praktyków pozwala na wielostronny, wieloaspektowy oraz zintegrowany ogląd zagadnienia, dając gwarancję skuteczności prowadzonych prac. Geograficzny zasięg projektu obejmuje kraje V4, a jego partnerami zagranicznymi są: Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytet Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy i Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie.

Innowacyjność przedsięwzięcia polega na skierowaniu uwagi na humanistyczny wymiar klimatu wyrażany w różnorodnych tekstach kultury, tworzących i kształtujących uniwersum myślowe człowieka. Istotnym zadaniem jest również zorientowanie projektu na systematyczną, wieloaspektową i merytoryczną edukację humanistyczną odpowiadającą potrzebom współczesności mierzącej się ze zmianami klimatycznymi. Zespół badaczy wypracuje więc projekt edukacji proklimatycznej łączący wiedzę z kilku humanistycznych dyscyplin naukowych, przyjazny dla studentów i uczniów, odpowiadający specyfice doświadczeń życiowych młodych ludzi, lecz generujący jednocześnie nowe formy zachowań w duchu szacunku i empatii, a więc tych postaw, które nie szkodzą planecie.

Inicjatywa będzie realizowana do 2023 roku, a jej program obejmuje organizację: konferencji, seminariów, wykładów, webinariów oraz przygotowanie scenariuszy zajęć dla studentów i uczniów, a także publikację monografii naukowej.

Projekt otwiera międzynarodowe seminarium z udziałem przedstawicieli Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną oraz zagranicznych partnerów. Spotkanie będzie między innymi okazją do omówienia i opracowania działań związanych z zadaniami przewidzianymi do realizacji w pierwszym roku działalności międzynarodowego zespołu. Program seminarium dostępny jest na stronie: www.us.edu.pl.


[1] ang. „The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations” (HEC).

Logo Visegrad Fund
Logo Visegrad Fund

Osoba wygłaszająca wykład, zbliżenie na mównicę i otwartą książkę

fot. mat. unsplash.com

return to top