Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Międzynarodowe seminarium otwierające projekt „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu…”

13.10.2020 - 08:28, aktualizacja 13.10.2020 - 08:44
Redakcja: AJS

„Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” to projekt realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną (ICBEH) działające na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie w krajach V4 fundamentów wielostronnej, nowoczesnej edukacji humanistycznej w poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość oraz przyszłość klimatyczną planety. W inicjatywie HEC uczestniczą przedstawiciele nauk humanistycznych oraz praktycy: nauczyciele i edukatorzy z różnych instytucji i szczebli nauczania krajów V4. 

Spotkaniem otwierającym projekt będzie międzynarodowe seminarium, w którym będą uczestniczyć członkowie Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną oraz zagraniczni partnerzy projektu. 

Harmonogram spotkania

godz. 9.00
powitanie uczestników (prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska − dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną)

godz. 9.10-10.15
prezentacja partnerów biorących udział w projekcie (dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ)

godz. 10.15–10.45
charakterystyka założeń projektu „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje” (prof. dr hab. Małgorzata Kita)

godz. 10.45–11.15
dyskusja

godz. 11.15–11.30
przerwa

godz. 11.30-12.15
opracowanie działań związanych z zadaniami przewidzianymi do realizacji w 1. roku projektu (10.2020-06.2021).

godz. 12.15–12.45
dyskusja

godz. 13.00
zakończenie spotkania

return to top