Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français

Startuje nowy uczelniany program projakościowy

03.11.2020 - 08:02 aktualizacja 04.11.2020 - 10:39
Redakcja: AJS

Uniwersytet Śląski wprowadza nowy program projakościowy: badaczki i badacze dbający o wysoką jakość swojej działalności naukowej zostaną nagrodzeni dodatkiem pieniężnym w wysokości od 1 do nawet 80 tysięcy złotych.

Kwota jednorazowego dodatku zależna będzie od typu działalności oraz rangi osiągnięcia. Dla przykładu: zakwalifikowany do oceny merytorycznej wniosek o finansowanie projektu badawczego złożony w konkursie krajowym (np. NCN) wart jest maksymalnie 1 000 zł; autorka artykułu w czasopiśmie za 100 punktów może otrzymać do 10 000 zł, a autor monografii tzw. II poziomu – do 30 000 zł. Uzyskanie grantu w konkursie ERC Grants (w ramach programu Horyzont Europa) może się natomiast wiązać z dodatkiem w wysokości nawet 80 000 zł.

Rodzaje aktywności objętej dodatkiem projakościowym zawierają się w kilku obszarach: przede wszystkim działalności publikacyjnej oraz wnioskowaniu o finansowanie projektów badawczych (krajowych i zagranicznych), ale także działalności eksperckiej oraz prowadzeniu czasopisma naukowego wydawanego w UŚ. Szczególnie premiowane jest nawiązywanie współpracy naukowej. W nowym programie projakościowym nie pominięto przedstawicieli kierunków artystycznych – wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki również zostały objęte tym rodzajem finansowania (maksymalnie do sumy 8 000 zł). Szczegółowe informacje na temat wysokości dodatku oraz rodzajów działalności zawiera tabela: maksymalna wartość jednorazowego dodatku za działania projakościowe. Programowi projakościowemu poświęcona jest również strona internetowa dostępna pod adresem: us.edu.pl/pracownik/sprawy-naukowe/dzialania-projakosciowe/.

Co ważne, pracownicy naukowi UŚ nie muszą składać specjalnych wniosków o dodatek (z jednym wyjątkiem). Muszą jednak zadbać o kilka wymogów formalnych, a mianowicie: 1) posiadać numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID); 2) zaliczać się do tzw. liczby N pracowników prowadzących działalność naukową na naszej uczelni (nie dotyczy to innych grup pracowniczych, również mogących liczyć na dodatek); 3) mieć zaktualizowany profil w zakładce „Ja w sieci” w Portalu Pracownika, obejmujący publiczne profile naukowca w systemach ORCID oraz Google Scholar, Research Gate lub serwisie najbardziej adekwatnym do reprezentowanej dyscypliny (dane w nich zawarte powinny być na bieżąco aktualizowane).

Wspomnianym wcześniej wyjątkiem jest ubieganie się o dodatek projakościowy ze względu na wpływ społeczny prowadzonej działalności – w takim wypadku należy wypełnić wniosek, który stanowi załącznik 2 do zarządzenia nr 186/2020 rektora UŚ.

Warto zadbać o spełnienie powyższych warunków, ponieważ nagrody motywacyjne za działalność projakościową w 2018 roku otrzymało prawie aż 300 naukowców Uniwersytetu Śląskiego, a łączna suma przyznanych dodatków wyniosła ponad milion złotych!

Program projakościowy został opracowany w taki sposób, aby nie tylko nagradzać badaczki i badaczy już teraz mogących pochwalić się najlepszymi osiągnięciami naukowymi, ale także aby motywować tych, którzy mierzą równie wysoko i chcą znaleźć się w czołówce w przyszłości. Uwadze wszystkich, którym zależy na wysokim poziomie prowadzonych badań, polecamy również zapoznać się z innym uczelnianym programem – „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”: us.edu.pl/inicjatywadoskonalosci.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga: dodatek projakościowy jest przyznawany za osiągnięcia uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania dodatku (a zatem teraz będą brane pod uwagę działania z roku 2019), ale w przypadku najwyżej punktowanych artykułów przyznaje się go na bieżąco.

Warunki przyznania dodatku projakościowego

zobacz infografikę: plik (55,06 kB)

Co należy zrobić, żeby uzyskać dodatek?

zobacz infografikę: plik (60,52 kB)

Maksymalna wartość jednorazowego dodatku

zobacz infografikę: plik (52,68 kB)

Grafika: napis „Program projakościowy dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego” (elementy graficzne: żarówka)

Grafika promująca program projakościowy UŚ

return to top