Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Nowy wzór indywidualnego planu badawczego

06.02.2021 - 00:11 aktualizacja 06.02.2021 - 00:17
Redakcja: Ryszard Knapek
Tagi: individual research plan, indywidualny plan badań, IPB

Zarządzenie Dziekana Szkoły Doktorskiej ustala wzór IPB w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz wzór aneksu do IPB.Treść zarządzenia: zarządzenie nr 1-2021

Wzory:

1. Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021

2. Individual-research-plan_SD_US_2020-2021

3. Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021

4. Annex_Individual_research_plan_SD_US_2020-2021

Wzór aneksu obowiązuje także doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020.

img
return to top